Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


změna senátu v pracovním sporu 4

Autor Karel Pavlovský
Předmět změna senátu v pracovním sporu 4
Dotaz

26.3. jsem Vám zaslal dotaz, který byl rozšířením dotazu z 18.3. To znamená, že za 3 týdny jste mi nedodpověděli. To je můj dotaz tak složitý?  Můj dotaz lze zjednodušit na následující okruhy:

1. Může být provedena změna členek senátu v půběhu řízení bez udání důvodu.

2. Jaký je výklad nárokové a nenárokové složky mzdy (resp,zařazení do této kategorie), kde najdu metodiku na zařazení do příslušné kategorie.

3.Jaký je možný další opravný prostředek, když dovolání dle o.s.ř. není možné (hodnota žalované částky je pod 20 tis.Kč)

4.Vše ostatní jsem již několikrát popsal, naposled 6.4., ale odpovědi jsem se od Vás nedočkal.

Děkuji:K.P.

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka