Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


zpětné snížení výživného na nezletilé dítě

Autor Alena Novotná
Předmět zpětné snížení výživného na nezletilé dítě
Dotaz

Dobrý den,
V září 2000 bylo pravomocným rozsudkem  určeno výživné na nezletilé dítě. Po osmi letech se značně zvýšily potřeby nezletilého, tak jsem zažádala v lednu 2008 o zvýšení výživného ode dne podání tohoto návrhu. Soud rozhodl výživné zvýšit 4 měsíce zpětně, t.j. od října 2007, kdy povinnému ubyla další vyživovací povinnost. Rozsudek je pravomocný. Povinný výživné neplatí, podala jsem tedy návrh na výkon rozhodnutí a teď i trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti. Dluh na výživném do dnešního dne uhrazen není a je od dubna 2006 do současnosti v celkové výši 46 000,-Kč. Povinný často mění zaměstnání z důvodů opakované neomluvené absence. V současné době se stejná soudkyně, která výživné zvyšovala, rozhodla toto výživné zpětně od roku2006 snížit. U povinného nejsou důvody pro snížení výživného, pouze se placení výživného vyhýbá. Prosím o odpověď, zdali je možné, aby bylo výživné zpětně sníženo, pokud ano, podle jakého zákona. Kdyby povinný řádně platil, vyplacené výživné se nevrací. Domnívám se, že je to podjatost soudkyně, která chce povinného tímto způsobem zbavit dluhu na výživném. Děkuji za odpověď

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka