Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


zrušení smlouvy

Autor Balažíková Romana
Předmět zrušení smlouvy
Dotaz

Dobrý den,

mému manželovi byla poslíčkem firmy Eurostar Brno, která pracuje pro společnost O2, předána žádost o poskytování telekomunikačních služeb. Tuto podepsal a sdělil i své rodné číslo. Tato žádost mu byla zaslána po předchozí telefonické nabídce této firmy. Manžel se domníval, že se jedná o dokumenty k prostudování, na základě nichž se rozhodne, zda má o službu zájem. Zjistil, že o danou službu nemá zájem, ale posléze si uvědomil, že svým podpisem a sdělením rodného čísla asi už stvrdil souhlas. Podotýkám, že nepodepsal žádnou smlouvu, ale žádost.  Dva dny poté odeslal doporučeným dopisem firmě Eurostar odstoupení od smlouvy s okamžitou platností (využil lhůtu 14 dnů, ve které lze, jak se domníváme, od smlouvy odstoupit) a vrátil nepoškozenou SIM kartu, která mu byla taktéž poslíčkem předána. Na můj e-mailový dotaz, zda manželovi přijde písemné zrušení smlouvy, mi daná firma e-mailem odpověděla, že zasláním odstoupení od smlouvy a vrácením SIM karty nebyla služba aktivována a tímto je zrušena. Nevím, zda se však na toto tvrzení mohu spolehnout a zda bychom neměli obdržet toto sdělení písemně.  Děkuji moc za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka