Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Zrušení věcného břemene

Autor Anna B.
Předmět Zrušení věcného břemene
Dotaz

Obracím se na Vás se žádostí o radu. Jakým způsobem můžu zrušit věcné břemeno spočívající v právu doživotního spoluužívání nemovitostí zřízeného pro moji vlastní osobu, když dcera na jejímž majetku je toto věcné břemeno pro moji osobu zřízeno a zapsáno v LV se zrušením nesouhlasí ?? Věcné břemeno pro moji osobu je zřízeno cca 15 let a nikdy nebylo využito ani manželem ani mnou. Jeho zřízení bylo součástí darovací smlouvy k nemovitosti mezi manželem a dcerou (darovaná nemovitost byla pouze manželův majetek). Manžel před 2 lety zemřel a kvůli velmi špatným vztahům s rodinou dcery nechci na jejím majetku mít věcné břemeno pro svoji osbou zřízeno, vlastním svoji jinou nemovitost a za zrušení věcného břemene pro moji osobu nic od dcery nepožaduji. Dohoda a příp. uzavření smlouvy u notáře s dcerou je absolutně nemožná.  Mám tedy nějakou možnost zrušit věcné břemeno zřízené pro moji osobu na majetku dcery i bez souhlasu dcery ??? (např. prohlášením, že se vzdávám tohoto "svého" věcného břemene sepsaným u notáře ??)

Děkuji Vám za radu, nikde jsem tento případ nenašla

Odpověd na dotaz:

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka