Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


nárok na úhradu zaplacené exekuce

Autor Jana Srbová
Předmět nárok na úhradu zaplacené exekuce
Dotaz Dobrý den, v roce 2003 jsem ukončila podnikání formou Sdružení fyzických osob s kolegyní v obchodě.Měly jsme řádně sepsanou smlouvu o sdružení s podílem 50/50. Exekučně jsem uhradila sama dodavatli platby v plné výši. Z §835 ods.2 Obč.zák. vyplývá že ze závazkům vůči třetím osobám jsou účasntníci zavázáni společně a nerozdílně.Pochopila jsem to správně tak že mohu nárokovat polovinu úhrady ze zaplacené exekuce na kolegyni? Nemohu všechny naše závazky hradit pouze sama - i když jsem byla osoba která vedla účetnictví?

Odpověd na dotaz:

Máte pravdu. Vůči třetím osobám jste odpovědné společně a nerozdílně. Tudíž věřitel se může obrátit na kteroukoliv z vás a požadovat úhradu celého dluhu. Pokud dluh nevyrovnáte, má věřitele právo vymáhat celý dluh přímo po Vás a není povinen oslovovat další společníky pokud to nepovažuje za vhodné. Tato forma podnikání je tudiž poměrně riskantní.

Pokud dluh uhradíte, vznikl Vám nárok požadovat příslušný podíl dluhu po společníkovi. Pokud neuhradí dobrovolně, můžete se obrátit na soud, kde prokážete svůj nárok - je proto dobré uschovat všechny související dokumenty, které dokáží úhradu dlužné částky.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka