Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


návrat po MD,RD

Autor Baloghová Monika
Předmět návrat po MD,RD
Dotaz Můj zaměstnavatel drží konkrétní pracovní pozici po celou dobu mateřské dovolené-rodičovské dovolené,např. 3-6 let podle počtu dětí.Zastupující pracovník po této době musí pozici opustit,pokud se dotyčná chce vrátit zpět na pozici,kterou vykonávala před MD-RD.Myslím si,že zaměstnavatel je povinen konkrétní pozici držet jen 28týdnů? Navíc při tomto zástupu,se dotyčnému změní prac.smlouva z doby neurčité na dobu určitou,i když v podniku pracuje např.10 let.Proto jsou některá místa těžko obsaditelná,protože nikdo dobrovolně nechce změnu prac.smlouvy přesto, že by si na nové pozici tzv.,, polepšil."Mohou si podniky samy určovat v kolekt.smlouvě jak dlouho budou držet prac.místo nebo je to dané zákonem. díky Baloghova M

Odpověd na dotaz:

Je to dané přímo zákonem a zaměstnavatel musí zajistit matce na mateřské dovolené zaměstnání na stejné pozici po dobu mateřské dovolené, tedy po dobu cca 3-4 let. Matka může nastoupit i dříve.

 

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka