Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


nevyplacená mzda zaměstnavatelem

Autor ing.Milan Soukup
Předmět nevyplacená mzda zaměstnavatelem
Dotaz

na základě pracovní smlouvy mi náležela měsíční mzda ve společnosti v likvidaci.Na společnost byl prohlášen konkurs a správkyně konkursní podstaty mi dala výpověĎ,na kterou jsem podal žalobu pro neplatnost.Soudní spor jsem vyhrál(mám pravomocný rozsudek,že výpověď je neplatná).

Vzhledem k časovému průtahu správkyně pro nedostatek majetku konkurs ukončila a spor jsem vyhrál tedy vůči společnosti.V době projednávání u soudu již správkyně nebyly správkyní.

Nárokuji si ,ale po ní mzdu za dobu konkursu a chci se zeptat zda mám nárok proti správkyni a zda musím zaplatit soudní poplatek jednáli se o pracovně právní spor ze strany zaměstnance

děkuji

ing.Milan Soukup

Odpověd na dotaz:

Určitě tam poplatek bude, dle výše finančního plnění, které budete požadovat. Žalobu budete směřovat vůči společnosti, nikoliv vůči správkyni. Jednala jménem společnosti. Otázkou je, zda ještě existuje nějaký majetek, ze kterého by jste m ohl být uspokojen.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka