Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


platnost rozvázání prac. poměru

Autor Marie Mocháňová
Předmět platnost rozvázání prac. poměru
Dotaz


 Dobrý den

byla mi předložena Dohoda o ukončení pracovního poměru k datu 31.8.2009. Po
tomto datu jsem však zjistila, že Dohoda není podepsána statutárním
orgánem,který je v záhlaví uveden, ani jiným statutárním orgánem s.r.o., ale
pouze vedoucím oddělení. Je tato dohoda platná, když jsem ji již podepsala já,
jakožto zaměstnanec? Jaké jsou event. lhůty a co bych měla dát udělat?

Děkuji Marie

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

v případě, že se jedná o dohodu o rozvázání pracovního poměru je tato platná, především z důvodu, že jste s ní vyslovila souhlas. Firmu tak může zastupovat například i pověřený zaměstnanec. Pokud by však šlo o jednostranou výpověď, ta by platná nebyla, protože by nebyly splněny základní náležitosti výpovědi.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka