Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Televizní poplatky

Autor Stanislav Svetlik
Předmět Televizní poplatky
Dotaz

Dobrý den, musím platit TV poplatky, když jsem podnikatel, který nemá provozovnu, nevyrábím, neopravuji ani neprodávám televizní přijímače?

Děkuji za odpověď Svetlík.

Odpověd na dotaz:

Samozřejmě musít, poplatky za přijímač musí platit každá domácnost, která odebírá elektrický proud, pokud vyplníte čestné prohlášení že televizor nevlastníte, pak můžete být od placení osvobozen. Pokud jste měl na mysli autorské poplatky z provozu TV, pak tyto platit nemusíte.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka