Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


BSMvypořádání pohledávek s bývalou manželkou mého manžela

Autor Kučerová Jaroslava
Předmět BSMvypořádání pohledávek s bývalou manželkou mého manžela
Dotaz

Vážení, prosím o radu, jak dále postupovat. Před rokem jsme kontaktovali právního zástupce, aby pomohl s vypořádáním majetku mému manželovi s jeho bývalou manželkou. Zaplatili jsme s mým manželem statisícové pohledávky, které vznikly v době jeho předchozího manželství. Zaplatili jsme vše, tedy i za jeho bývalou ženu. Smlouvy u různých institucí, kdevznikly dluhy byly psány na jméno mého manžela. Zajímalo by mne, zda je k soudu opravdu nutné sehnat kopie původních smluv.

Domnívala jsem se, že dluhy vzniklé za doby trvání manželství se při vypořádání dělí rovným dílem.

nezávisle na tom, na čí jméno dluhy byly uzavřeny. Dále nevím, zda částky, které jsme zaplatily zdravotní poj., správě soc. zab., mobilním operátorům, se také dají polovinou od bývalé maželky vymáhat. Všechny movité věci si ponechala bývalá manželka a mám obavu, že polovinu tohoto již asi také neuvidíme. Předem děkuji za radu                        Kučerová

Odpověd na dotaz:

Máte pravdu. Závazky ve SJM se vypořádávají rovným dílem. Nicméně věřitel má právo vyžadovat uspokojení své pohledávky po kterémkoliv z manželů. Není to tedy tak, že po jednom z manželů musí vymáhat polovinu a po druhém taktéž.

Manžel který dluhy uhradil má nárok se domáhat poloviny zaplaceného závazku ze SJM po druhém manželovi. Resp. kompenzovat si tento svůj nárok podílem z majetku v SJM, pokud ještě neproběhlo vypořádání.

Otázkou je pak následně jak movitý je druhý z manželů a zda se vymáhání těchto pohledávek vůbec vyplatí. S vymáháním totiž jsou spojené nemalé náklady.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka