Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Sirotčí důchod

Autor Tomáš Mach
Předmět Sirotčí důchod
Dotaz Situace - manželé se 2 dětmi se rozvedli a obě děti byly svěřeny do péče matky. Otec zůstal sám a později zemře. Mají děti nárok na sirotčí důchod? Je rozdílná situace v případě samoživitelky a znovuvdané? Děti nikdy po rozvodu nežily s otcem.

Odpověd na dotaz:

Nové manželství na nároku dětí na sirotčí důchod nic nemění. Jedinou možností,která by je mohla zbavit tohoto nároku by bylo, kdy by je nový manžel adoptoval.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka