Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Výživné

Autor Langmaier Milan
Předmět Výživné
Dotaz

Jsem na rodičivské dovolené a pečuji o jedno nezl. dítě. Můj příjem je 8100,-Kč měsíčně.

Kolik peněz budu muset posílat výživného na dvě nezl . děti 17 a 4 roky a na nerozvedenou manželku.

Za pronájem bytu hradím 4100,-Kč měsíčně.

Odpověd na dotaz:

Na tuto otázku se nedá přesně odpovědět. Pro určení výše výživného neexistují žádné tabulky, či přesné předpisy. Výše výživného se stanovuje s ohledem na příjmy a životní standard rodiče a jeho celkové majetkové poměry..současně se přihlíží i potřebám dítěte. Vzhledem k Vašemu nízkému příjmu, ale rozhodně výživné nebude nijak vysoké. Jen pro orientaci uvádím, že průměrné výživné stanovené soudem činilo loni cca 1600,- Kč na jedno dítě

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka