Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Děďické řízení

Autor Tamara Bednářová
Předmět Děďické řízení
Dotaz Neuváženě jsem podepsala dohodu o vypořádání dědictví po matce. Mé sestře tak připadlo 60 procent majetku ,tj. byt v osobním vlastnictví ,stavební spořenní a vkladní knížky.Mě má vyplatit do šesti let.Podala jsem odvolání k okresnímu soudu v Ostravě a žádala jsem rozdělení na polovinu.Bohužel jsem se nemohla k jednání včas dostavit a i když jsem telefonicky žádala o odročení ,soudní jednání proběhlo beze mne.Soud potvrdil původní rozhodnutí.M8m ještě nějakou šanci na spravedlnost?

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

mám obavu, že své rozhodnutí podepsat dohodu budete jen velmi těžko zpochybńovat. Navíc mám za to, že tato dohoda není takové intenzity, aby bylo možné ji zpochybnit z důvodů podepsání v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka