Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Jednostranné zvýšení nájemného

Autor Petr Voborník
Předmět Jednostranné zvýšení nájemného
Dotaz

Dobrý den

K 30. 09. 2009 jsem obdržel od pronajimatele bytu oznámení, v němž formuluje svůj záměr zvýšit nájemné od počátku nového roku. Samozřejmě současně využívá plný rozsah zvýšení, tak, jak mu to umožňuje zákon. Problém však nenastává pokud jde o záměr tohoto oznámení, ale v jeho obsahu a formě. Povinnost platit zvýšené nájemné je zde datována k 1.1.2009. Ke konci tohoto oznámení, kde je formulováno jaké si shrnutí, je opět uveden jako datum účinnosti 1.1.2009.

Evidentně jde o notoricky známé přepisování vzorů z předešlých let. Ale jak se v takovém případu zachovat, když oznámení je z mého pohledu vadné a právně neúčinné? Jaké právní následky vyplývají ze špatně datovaného předmětného oznámení?

Za odpověď děkuji.

Odpověd na dotaz:

Jde o to, jak by se na celou věc případně díval soud. Zda by šlo o realativní neplatnost právního úkonu, nebo zda by vše posuzoval jako zjevnou chybu v psaní, údajích.

Mám za to,  že u dokladu u kterého zákon předepisuje nějakou nutnou formu a nutný obsah by toto mělo být dodrženo a tudíž bych se přikláněl k relativní neplatnosti právního úkonu, s tím, že od ledna bych platil stejnou cenu nájemného, případně celé situace využil ke sjednání výhodnějších podmínek.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka