Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


pravomoc

Autor
Předmět pravomoc
Dotaz Dobrý den, ráda bych se zeptala kdy platí rozhodnutí soudu. Po vynesení rozsudku nebo až nabude právní moc? A jak je to v případě, že je odvolání proti rozsudku hned po vynesení? Spor ohledně dětí. Děkuji.

Odpověd na dotaz:

Soudní rozhodnutí je vykonatelné, tudíž nabývá účinnosti dnem nabití právní moci. Do té doby sice rozhodnutí existuje, ale nelze ho uplatňovat. Po vynesení rozsudku tudíž bývá ponechána doba, po kterou má žalobce či žalovaný možnost rozmyslet si případné odvolání. Tato doba se ponechává z důvodu, že po ukončení jednání nemusí být hned každému jasné, co pro něj konkrétně rozsudek znamená a potřebuje se například poradit s advokátem apod.

V případě, že odvoláte hned po vynesení rozsudku, pak samozřejmě tento rozsudek není vykonatelný a případ bude směřovat k nadřízenému soudu, který rozsudek například potvrdí, čímž okamžitě nabude právní moc, nebo ho vrátí s připomínkami soudu, který rozhodoval původně. Ten pak musí znovu rozhodnout..

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka