Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Vyřizování právních úkonů

Autor Miroslav Hrnčíř
Předmět Vyřizování právních úkonů
Dotaz

Moje manželka má značné potíže zdravotní, kde v únoru 2008 je po mozkové cévní příhodě upoutána na lůžko, je dezorientována, není schopna podpisu a dle sdělení ošetřujícího lékaře je tento stav trvalý a není předpoklad zlepšení jejího zdravotního stavu.

Prosím o sdělení jakým způsobem mám postupovat, abych mohl manželku zastupovat ve věcech právních.

                   S pozdravem   Miroslav Hrnčíř

Odpověd na dotaz:

Pokud nezbude nic jiného a manželka není ani schopná podepsat Vám plnou moc, pak podejte k soudu návrh na zbavení právní způsobilosti Vaši ženy  s tím, že na základě rozhodnutí jí pak následně budete zastupovat ve všech věcech, které se jí týkají

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka