Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Změna senátu v obč.právním sporu.

Autor Karel Pavlovský
Předmět Změna senátu v obč.právním sporu.
Dotaz

 Může být změněn v průběhu pracovněprávního sporu senát (obě přísedící), což provedla předsedkyně senátu  OS na začátku třetího stání, bez udání důvodu. Jsem v důchodu a při odchodu do důchodu mi nebyla vyplacena motivační složka stanovená v manažerské smlouvě,  i když jsem úkoly stanovené přílohou k manažerské smlouvě splnil. Na začátku prvního stání vyhlásila soudkyně, že se věc bude projednávat jako dokazování nárokové složky, tam jsem dokázal, že všechny úkoly jsem splnil. Pak s novým senátem na začátku třetího stání vyhlásila, že mění názor a z nárokové složky mzdy se stala složka nenároková, takže spor jsem prohrál. Před posledním stáním se nové přísedící bavily před soudní síní takto :" Také ses o dnešním jednání dozvěděla až dnes", Odpověď "Před chvílí". Seznámení s kauzou, která v té době měla cca 200 listů ve spisech trvalo cca 10 minut a to přísedícím stačilo včetně pochopení dosti složitých výkazů pro hodnocení prémií. Nenároková složka má tu kouzelnou vlastnost, že záleží pouze na stanovisku vedoucího a soud nemusí nic prokazovat, což je také v rozsudku napsáno, že soud nemá čas se tímto dokazováním zabývat. Toto potvrdil i Krajský soud tím, že prohlásil, že konstatování o změně senátu  uvedené v protokolu) stačí a soud prvního stupně nic neporušil. Dovolání není možné, neboť žalovaná částka nepřesahuje 20 tisíc Kč. Rozsudek KS dosud nenabyl právní moci, takže mám nějakou šanci se dovolat práva. Prozatím jsem vynaložil náklady na soudní poplatky, kopie ze soudních spisů ( 15 Kč za stránku), dopravné atd. asi 5 tis. Kč.

Píši pod jiným jménem, i když se zveřejnění nebráním, ale dokud rozsrudek KS nenabude právní moci, nechci se tímto způsobem zviditelňovat.

 

Děkuji. P.K.

Odpověd na dotaz:

Hezký večer,

přísedící, tzv. amatérští soudci, mám zkušenost, že převážně přebírají názor soudce. Ještě jsem dosud nezažil, že by měli přísedící jiný názor než soudce, který věc rozhoduje. I z toho důvodu si myslím, že pokud byla vaše žaloba neúspěšná, pak to nebylo přísedícími, ale názorem soudce.

Upozorním na judikát vrchního soudu, který konstatoval, že osobní ohodnocení, pokud je přiznáno je nárokovou složkou mzdy. Odebrat či snížit ji lze pouze v odůvodněném případy,kdy zaměstnanec nevykonává řádně svou práci. Na tuto skutečnost ovšem musí být zaměstnanec upozorněn.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka