Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


změna senátu v pracovním sporu

Autor Karel Pavlovský
Předmět změna senátu v pracovním sporu
Dotaz

Píši Vám již po čtvrté, ovšem odpověď jsem neobdržel. Může být změněn senát v občanskoprávním sporu (obě jeho přísedící) bez udání důvodu? Stalo se to ve třetím stání před okresním soudem.  Soud probíhal o vyplacení stimulační složky v manažerské smlouvě. Při odvolání před krajským soudem, tento se tím vůbec nezabýval, i když jsem to v odvolání napadl. Dále jsem v odvolání napadl lži a výmysly žalované strany, tím se krajský senát vůbec nezabýval. Mám vůbec ještě nějakou šanci, když ve vyhlášení rozsudku KS mi řekl soud, že dovolání není možné (částka nedosahuje 20 tisíc), nebo se zařadím mezi ty, kteří budou hledat pomoc v publicistických pořadech sdělovacích prostředků. Vše jsem vylíčil v předešlých mailech, naposled 26.3. Jsem ochoten Vám zaslat moje tel.číslo. Věřím, že mi odpovíte.

Odpověd na dotaz:

Dobrý den,

při takovém množství dotazů se k nějakému opakovanému dotazu vždy dostanu až za dlouhou dobu.

Změnit senát samozřejmě lze. mohou k tomu být i důvody, které však neznáš. Přísedící mohla například o uvolnění požádat, a to třeba ze zdravotních či jiných důvodů. S tím, že tato přísedící je následně nahrazena jinou. Jen bych upozornil, že dle OSŘ, nejmenuje přísedící soudkyně, která případ rozhoduje, ale předseda soudu, který přiděluje k jednotlivým případům jak soudce, tak přísedící

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka