Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Kupuji byt / dům

14.11.2007, 01:01   |     |   komentářů (0)

Podmínkou pro získání vlastnictví nemovitosti je zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pro úspěšný zápis do KN je třeba zaplatit několik poplatků v průběhu celého procesu koupě nemovitosti.

 

Kupní smlouva

Kupní smlouva je nejdůležitější dokument, který vás opravňuje podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva proto musí obsahovat několik povinných náležitostí.

 

  1. Určení smluvních stran (kupující, prodávající, rodná čísla obou stran, trvalá bydliště)
  2. Předmět kupní smlouvy – přesné určení kupované nemovitosti. Ulici, číslo popisné, Číslo bytu, číslo parcelní pozemku na níž se nemovitost nachází,

Nezapomeň! V případě koupě bytu je jeho součástí i spoluvlastnický podíl na společných částech domu, který musí být přesně určen! Nesplnění této podmínky vede k zamítnutí návrhu na vklad a nutnosti celý proces opakovat.

  1. Kupní cena – musí být určena jasně a srozumitelně
  2. Datum uzavření kupní smlouvy

 

Vzor kupní smlouvy k nemovitosti si můžete stáhnout ZDE!

 

Minimálně jedna kupní smlouva musí mít ověřené podpisy kupujícího a prodávajícího

Poplatek

Cena

overeni podpisu (cena za jedno overeni) 30

Poplatek:

Ověření podpisů 30,- Kč za 1 podpis

Poplatek/cena za vypracování posudku:

      Obvyklá cena

Prohledat jednotlivé výrazy - Kupuji byt / dům

Kupuji , byt , / , dům ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka