Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Stane se z Čech fotovaltická země?

15.03.2008, 12:49   |   Lenka Čilová (www.levnaenergie.cz)   |   komentářů (0)

Zatímco v předchozích letech se instalovaný výkon pohyboval v řádech několika stovek kWp, v současnosti již překonal hranici 5 MWp a další projekty v řádu desítek megawatt se v ČR chystají. Zvýšený zájem o tuto technologii provázel i seminář Solární energie v ČR 2008, kde své projekty a vize prezentovali největší hráči na trhu, jako jsou např. firmy Solartec, HiTechSolar, Korowatt, Energy 21 nebo Juwi.

 

A jaké jsou hlavní důvody možného rozvoje?

1. Srovnání legislativních podmínek v oblasti výkupních cen (feed-in tariff) s vyspělými zeměmi EU

Výše výkupní ceny pro systémy postavené po 1. 1. 2008 činí 13,46 Kč/kWh a současně byla také prodloužena doba výkupu elektřiny z fotovoltaiky na 20 let. Podobné podmínky jsou např. v Německu, Itálii, Řecku a dalších vyspělých státech EU. Prodloužení výkupu potvrdil na výše zmiňovaném semináři zástupce Energetického regulačního úřadu Ing. Rostislav Krejcar. Brzy bychom toto vyjádření měli najít také na webu ERÚ v sekci často kladené dotazy.

2. Silná koruna
Ačkoliv se v České republice rozvíjí velmi slibně také výroba fotovoltaických komponent (např. firmy Solartec, Schott Solar, Kaneka Corporation, Kyocera), převážně se dosud technologie pro výstavbu elektráren dovážejí ze zahraničí. Nedávné posílení koruny tak znamená snížení měrných investičních nákladů. Na druhou stranu je ale nutné zdůraznit, že fotovoltaika zaží! vá nebývalý rozvoj v celém světě a poptávka po FV technologiích má dlouhodobě vzrůstající tendenci. Mnoho výrobních firem má svou produkci vyprodánu již na dlouho dopředu a zajistit materiál je pro investora často problém.

3. Vstřícný přístup bank Donedávna se český investor se zájmem o fotovoltaiku setkával u bank s nepochopením a získat úvěr byla velmi složitá záležitost. Důvodem byla počáteční nedůvěra bank vůči této technologii, nedostatek relevantních informací a nejasné legislativní podmínky. Dnes jsou již banky o fotovoltaice poměrně dobře informovány a pokud má investor dobře připravený projekt, neměl by mít problém úvěr získat. Samozřejmě ale musí splnit celou řadu podmínek, mezi které patří např. určitá výše vlastního kapitálu (obecně 10 -- 30 %), kvalitní dodavatel atd. Úvěr lze dnes získat nejen na financování větších projektů, ale také na výstavbu malých systémů na rodinných domech.

4. Změna v uvažování distributorů
I přesto, že zákon o OZE č. 180! /05 Sb. definuje povinnost přednostního připojení k přenosové ! nebo dis tribuční soustavě, nemají investoři vyhráno a může je čekat celá řada "obstrukcí" ze strany distributora. I v této oblasti však došlo k výraznému zlepšení a obecně lze dnes hodnotit (až na určité výjimky) přístup distributorů jako vstřícný.

5. Dotace Otázka dotací je dnes velmi často diskutována a dotace byly samozřejmě i jedním z hybných faktorů většího zájmu o fotovoltaiku. O tom, zda MPO v rámci programu Ekoenergie nějaké systémy podpoří, lze jen diskutovat. Podle posledních informací by ale vzhledem k formálním chybám a vyřazení mnoha žádostí v rámci Ekoenergie mohly nějaké finanční prostředky na fotovoltaiku zůstat.

Fotovoltaika je nicméně v prioritách MPO téměř na posledním místě a tato šance je jen teoretická. Na druhou stranu lze konstatovat, že za současných podmínek již pro větší systémy dotace nejsou potřeba a investor může dosáhnout v systému výkupních cen rozumného zhodnocení své investice.

V případě FV systémů na rodinné domy a jejich relativně "vyšší ce! ně" je však dotace i nadále žádoucí. Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, jejímž prostřednictvím by "malá fotovoltaika" měla být podporována, nebyla ale ještě pro tento rok vydána (její zveřejnění se očekává v nejbližší době, www.sfzp.cz).

Z předchozích odstavců by čtenář mohl nabýt dojmu, že má fotovoltaika v ČR na růžích ustláno. Není to tak ale docela pravda. I když se v tomto podnikání podařilo celou řadu věcí zlepšit a v porovnání s ostatními obnovitelnými zdroji je výstavba FV elektrárny nepoměrně jednodušší záležitost, zůstává zde celá řada administrativních, legislativních a jiných bariér. Jedná se např. o nedostatečnou informovanost subjektů vstupujících do procesu výstavby (veřejnost, obce, stavební a finanční úřady), nedostatečnou "procesní" legislativu, nedostatek vhodných pozemků (z tohoto důvodu je žádoucí instalace fotovoltaiky především na nevyužité střechy budov s ohromným! potenciálem nebo její integrace přímo do budov) atd. V případ! ě malých investorů (rodinné domy), je to např. otázka zdlouhavé či úplně zbytečné administrativy (vyřízení všech povolení) nebo také povinnost stát se podnikatelem podle energetického zákona a všechny procesní věci s tímto související.

zdroj:enviweb.cz

Prohledat jednotlivé výrazy - Stane se z Čech fotovaltická země?

Stane , se , z , Čech , fotovaltická , země? ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka