Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Tisíce měsíčně za elektřinu? Zřejmě brzy

27.03.2008, 04:42   |   MiR   |   komentářů (0)

Cena elektřiny pro maloobchodní zákazníky pro rok 2008 meziročně vzroste o 8 %. Zelení navíc pro Českou republiku připravili tzv. ekologické daně. Zavedení těchto daní bylo pro ČR kvůli členství v EU povinnost!

Daněmi jsou zatíženy energie vyráběné ze zdrojů poškozujících životní prostředí.

Ekonomický program strany Zelených má jako jedním z hlavních témat zavedení ekologických daní. Díky nim by chtěli regulovat a znevýhodňovat spotřebu surovin, které poškozují životní prostředí. Jedná se především o elektrickou energii vyráběnou z uhlí, benzín, naftu a další. Od roku 2010 chtějí navíc Zelení prosadit úplný zákaz topení uhlím!

Zvýšené náklady za energie by se však občanům resp. jejich zaměstnavatelům měly vrátit v podobě nižších odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které by měly významně klesnout.

Jednalo by se tak o skutečně první významné opatření, které by mohlo snížit cenu práce a občanům by tak na výplatních páskách zůstalo více peněz nejen díky nižším daním, ale i díky snížení odvodu za sociální a zdravotní pojištění. Tyto odvody činí dnes více než 46 % celkové mzdy zaměstnance (hrubá mzda + odvody placené zaměstnavatelem)

To však není vše. Všechny ekologické produkty a suroviny by měly být dle programu zařazeny do nižší sazby DPH. Stát by tak měl více zvýhodňovat produkty, které nepoškozují životní prostředí.

Plýtváme v ČR elektrickou energií?

Česká republika patří mezi významné znečišťovatele ovzduší v EU. Například v produkci exhalací oxidu uhličitého je ČR absolutně nejhorší v Evropě. Velký vliv na tento stav má velký podíl těžkého a energeticky náročného průmyslu a velký podíl uhelných elektráren, které jsme zdědili z období komunistické diktatury.

Není tedy žádným překvapením, že na výrobu jednoho výrobku je v ČR potřeba spotřebovat až 2 krát více energie než v jiných zemích EU. Naše energetická náročnost je dokonce vyšší než ve srovnatelných zemích střední Evropy, jako jsou Polsko a Maďarsko.

Proč (ne)zavést ekologickou daň?

Od roku 2008 by tedy i v České republice měla být zavedena ekologická spotřební daň. Tato daň bude postupně zavedena nebo už funguje ve všech členských zemích EU. Jejím smyslem je zatížením spotřeby energie nebo těžby surovin snížit jejich spotřebu a umožnit jejich racionálnější a hospodárnější využívání.

Po zavedení ekologických daní a zdražení energií by tak jak spotřebitelé, tak výrobní podniky, měly přestat plýtvat energiemi. Lze říci, že zavedení ekologické daně nemusí mít předpokládané a rychlé výsledky všude.

Jsou země, které byly na jejich zavedení již dobře připraveny, jako skandinávské země, Německo či Rakousko, jejichž ekonomiky jsou již dlouho velmi málo energeticky náročné. Naopak v jiných zemích, jako je ČR, může v krátkodobém a střednědobém horizontu zavedení ekologických daní znamenat pouhé zdražení zatížených energií.

O tom, že by se jednalo o zdražení velmi citelné, není třeba pochybovat. Občané ČR ani ekonomika není totiž připravena na využívání jiných zdrojů energie, než jsou ty současné. Navíc lze předpokládat, že zásadní změny směrem k ekologicky šetrnějším zdrojům energie budou trvat desítky let.

 

Jaké je a bude daňové zatížení energií?

Návrh počítal s vyššími daněmi především za elektrickou energii a používání dopravních prostředků znečišťujících ovzduší. Sazba daně by byla různá podle stáří vozidla a výše emisí, které vozidlo při svém provozu vyprodukuje.

Daň z elektrické energie vyráběné z hnědého uhlí, které nejvíce znečišťuje ovzduší, by tak od roku 2008 do roku 2015 měla vzrůst sedminásobně na 1,30 Kč za kilowatthodinu. Energie vyrobená z černého uhlí by měla být zatížena 0,90 Kč za kilowatthodinu.

Energie vyrobená ze zemního plynu či jaderného paliva by měla být v roce 2015 zdaněna 0,30 Kč za kilowatthodinu. Průměrně by se hned v prvním roce zavedení ekologické daně zvedly ceny elektrické energie až o 10 %!

Růst cen elektřiny po zavedení ekolog.daní v Kč
rok vesnice  město
2007 2 954 2 515
2009 5 800 4 938
2011 9 631 8 199
2015 17 675 15 047
Zdroj: Studie ČVUT a VŠE

Osvobozena od zdanění je elektrická energie vyráběná z alternativních, ovzduší neznečišťujících zdrojů. Daňovou úlevu přiznává materiál i veřejným dopravcům, pokud budou používat elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Nejen zdražování, ale..

Co však dávalo návrhům na zavedení ekologických daní skutečnou hodnotu byl fakt, že se počítalo dle plánů se snížením odvodů na sociální pojištění. Výpadek v příjmech by tak nahradila právě ekologická daň placená ze spotřeby energie vyráběné ze zdrojů poškozujících životní prostředí.

Díky tomuto opatření, které by jako první přímo snižovalo náklady práce, by dostala česká ekonomika nový a velmi důležitý a zásadní impuls ke svému růstu a ke zvyšování zaměstnanosti. Za snížení odvodů bychom samozřejmě všichni zaplatili ve vyšších cenách energií a jiného zboží, nicméně svou spotřebu a tedy i daňové zatížení můžeme na rozdíl od přímých daní regulovat.

Tento návrh však nebyl přijat, takže skutečnosti je pouze zvyšování daní, nikoliv jejich snižování.

 

Prohledat jednotlivé výrazy - Tisíce měsíčně za elektřinu? Zřejmě brzy

Tisíce , měsíčně , za , elektřinu? , Zřejmě , brzy ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka