Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Úraz na neuklizeném chodníku může majitele nemovitosti finančně zruinovat

11.12.2008, 11:01   |   Tk   |   komentářů (1)

S příchodem zimy se objevuje každoroční evergreen – neuklizené chodníky a zvýšené riziko úrazu na nich. To má nepříjemné důsledky nejen pro toho, kdo se na zasněženém nebo zledovatělém povrchu zraní, ale i pro toho, kdo chodník řádně neuklidil. Ten totiž odpovídá za vzniklou škodu, která se u komplikovaných úrazů může snadno vyšplhat do desítek i stovek tisíc korun.

I když poslanci již delší dobu projednávají novelu zákona o pozemních komunikacích, podle níž by povinnost za úklid chodníků v zastavěných územích obcí měla přejít na jejich vlastníky, tedy ve většině případů na města a obce, podle současné právní úpravy za úklid odpovídá majitel přilehlé nemovitosti. Dojde-li k úrazu a majitel budovy či pozemku nemá sjednané pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti nebo neprokáže, že závadu na komunikaci nemohl odstranit nebo ji zmírnit, musí vzniklou škodu uhradit ze svého. Výjimkou jsou například případy, kdy si poškozený zranění sám zavinil, třeba tím, že se na chodníku klouzal.

Nejtypičtějšími úrazy při pádech na neuklizených chodnících bývají zlomeniny kotníků, dolní částí předloktí, bérců a prstů. Ačkoli se většinou obejdou bez vážnějších komplikací, často jsme již řešili případy, kdy se škoda pohybovala v řádu desítek tisíc korun nebo i výš,“ říká Iva Knapová, ředitelka odboru služeb klientům neživotního pojištění ČSOB Pojišťovny.

Nejde totiž jen o to, že poškozenému náleží náhrada za bolest nebo náhrada za věcné škody, například za poničený oděv, i když třeba odškodnění za rozbité luxusní hodinky může být také citelné. Finančně značně náročnější však bývá, když při pádu dojde k úrazu, který si vyžádá dlouhodobější léčení nebo který má trvalé následky. Pak má poškozený nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, za ztížení společenského uplatnění a může požadovat rovněž náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením. Pro výpočet celkové náhrady je přitom podstatná výše průměrného výdělku poškozeného v době před úrazem: čím vyšší bude tento výdělek, tím vyšší bude i náhrada.

Příklad:

Komplikovaná zlomenina, k níž došlo při pádu na chodníku, si vyžádala dvouměsíční léčení v nemocnici a pracovní neschopnost v délce 6 měsíců. Poškozeným byl třicetiletý muž s výdělkem odpovídajícím průměrně mzdě v ČR (zhruba 23 000 Kč měsíčně). 

Náhrada by v tomto případě přibližně činila:

  • náhrada za bolest: 40.000 Kč

  • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti: 60.000 Kč (rozdíl mezi výdělkem před úrazem a nemocenskými dávkami cca 10.000 Kč/měsíc x 6 měsíců),

  • náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením: 20.000 Kč (např.lékařem doporučená rehabilitace, která by již nebyla hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jízdy na ošetření) 

U člověka s příjmem 60 000 Kč měsíčně by celková náhrada činila dokonce: 270.000 Kč (45.000 Kč/měsíc x 6 měsíců)

A jestliže by v důsledku úrazu došlo k invaliditě nebo ztížení společenského uplatnění, pak u třicetiletého muže s výdělkem 60 000 Kč měsíčně v době před úrazem, by celková náhrada mohla dosáhnout až: 20 mil. Kč

 Obranou před nepříznivými vlivy počasí by měl být dokonale uklizený a posypaný chodník před domem či zahradou. To ovšem nelze uskutečnit vždy a zejména v noci je pravidelná údržba v podstatě nemožná.

Další možností je sjednání pojištění za škodu spojenou s držbou nemovitosti, která umožní se bránit vzniklým až statisícovým škodám.

Prohledat jednotlivé výrazy - Úraz na neuklizeném chodníku může majitele nemovitosti finančně zruinovat

Úraz , na , neuklizeném , chodníku , může , majitele , nemovitosti , finančně , zruinovat ,

Úraz na neuklizeném chodníku může majitele nemovitosti finančně zruinovat

úraz na zledovatělém chodníku

Dobrý den, při pádu na chodníku v MŠ jsem přišla ke zlomeninám kotníků. Ředitelk...

Diskutovat

Pozor na praktiky ČSOB. Stačí malá nepozornost!

Chtěl bych jen upozornit na situaci, která se mě stala letos  a může s... více »

Pojišťovací Kocourkov v Česku vládne

Jsem vdova. Můj manžel ještě když žil si platil životní pojištění. Přesněji řeče... více »

Pozor na pojišťovací agenty a jejich sliby

Dnes je mó;dní uzavírat pojištění na kdeco. Pojišťovací agenti vás dovedou při l... více »

Anketní otázka