Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Význam CzechPOINT po 1. Červenci opět vzroste

01.07.2008, 02:28   |   HK   |   komentářů (0)

Od 1. července vstoupí v platnost novela živnostenského zákona, která mimo jiné ruší místní příslušnost živnostenského úřadu a zavádí možnost tzv. podání prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT. Hospodářská komora patří k institucím, které kontaktní místa CzechPOINT provozují.

V praxi to bude znamenat, že budoucí i již fungující podnikatelé se nebudou muset obracet na živnostenský úřad, kam dosud „místně náleželi“, ale budou si moci příslušný živnostenský úřad vybrat nebo komunikovat prostřednictvím CzechPOINTu. Pomocí jednotného registračního formuláře učiní podání, které příslušné kontaktní místo předá živnostenskému úřadu, který si podnikatel zvolí, nebo nejbližšímu živnostenskému úřadu podle místa podání. Za zprostředkování podání inkasuje kontaktní místo CzechPOINt poplatek a zároveň vybírá také příslušný správní poplatek.

Ve snaze usnadnit vstup do podnikání a samo provozování podnikatelské činnosti připravila Hospodářská komora ČR formulářový portál (http://formulare.komora.cz), jehož pilotní provoz spouští rovněž se začátkem účinnosti novely živnostenského zákona 1. července.

Prostřednictvím tohoto portálu, který je součástí služeb poskytovaných jednotnými kontaktními místy hospodářské komory (http://jkm.komora.cz), lze nejen ohlásit živnost, ale vyplnit i další formuláře, podat daňové přiznání a komunikovat s dalšími úřady státní správy.

Od 1. Července má Hospodářská komora ČR také oprávnění vydávat výpisy z Rejstříku trestů. Výpis lze vydat pouze na základě písemné žádosti osoby, které se výpis týká a jejíž totožnost byla ověřena. Žádat o výpis může rovněž zmocněnec nebo advokát na základě úředně ověřené plné moci.

Prohledat jednotlivé výrazy - Význam CzechPOINT po 1. Červenci opět vzroste

Význam , CzechPOINT , po , 1. , Červenci , opět , vzroste ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka