Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Zájem podnikatelů o peníze z OPPI je enormní!

22.06.2008, 20:25   |   MPO   |   komentářů (0)

V Martinickém paláci na Pražském hradě se dnes uskutečnila konference zaměřená na možnosti čerpání finančních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). V tomto programu, který je určen na podporu celé škály podnikatelských projektů, je na roky 2007 až 2013 alokováno téměř 100 mld. Kč. Zástupci MPO na konferenci informovali o prvních výsledcích ve více než desítce vyhlášených programů. Zájem podnikatelů o OPPI je obrovský a ve většině programů přesahuje maximální sumu, která je určena na jejich na první kolo.

 

K 15. červnu 2008 byly v OPPI registrovány projekty v hodnotě 27,6 mld. Kč a bylo podáno 2 373 plných žádostí v hodnotě 5,7 mld. Kč. Českomoravská záruční a rozvojová banka uzavřela v rámci záručních a úvěrových programů 1 347 smluv v hodnotě 2,2 mld. Kč.

 

Jednoznačně nejvyšší zájem projevili žadatelé o programy Marketing, Rozvoj, Eko-energie a ICT v podnicích, kde množství požadovaných finančních prostředků několikanásobně překročilo částky alokované na první výzvy.

 

Z projektů podaných v rámci výzev vyhlášených v roce 2007 doporučily hodnotitelské komise k realizaci projekty v hodnotě 7,4 mld. Kč. Přehled alokovaných a žádaných částek z vyhlášených výzev OPPI, ve kterých byl zahájen příjem registračních žádostí, naleznete v příloze Alokované částky.

 

MPO vyhlásilo příjem žádostí do vyhlášených programů OPPI 1. března 2007. Bylo tak prvním řídícím orgánem, který zahájil příjem žádostí o podporu v novém programovacím období, třebaže v té době ještě žádný operační program nebyl pro ČR Evropskou komisí formálně schválen.

 

Do 15. června vyhlásilo MPO celkem 18 výzev do programů Start, Progres, Záruka, Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT v podnicích, Eko - energie, Inovace - projekt, Inovace - patent, Potenciál, Nemovitosti, Školicí střediska, Prosperita, Spolupráce - technologické platformy a Marketing. V programech ICT v podnicích, Inovace - projekt a Potenciál již byla vyhlášena i druhá kola výzev. Do konce roku 2008 se předpokládá vyhlášení druhé výzvy v programech Eko-energie, Poradenství a Spolupráce - Klastry.

 

Program konference byl rozdělen na dvě části. Dopoledne byly představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuty aktuální informace o současném stavu a budoucím vývoji výzev k předkládání projektů do programů podpory OPPI, o synergických efektech mezi OPPI a OP VaVpI a o možnostech uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

 

Odpoledne vystoupili představitelé firem, které uspěly v OPPP v programovacím období 2004 - 2006 a které zároveň realizují nový projekt v OPPI. Zástupce agentury CzechInvest seznámil žadatele o dotaci z OPPP s kroky, které musí vzhledem k ukončování programovacího období podniknout v roce 2008.

 

OPPP

 

V rámci OPPP bylo celkem přijato 2 251 žádostí o dotaci v hodnotě 23,5 mld. Kč. Bylo vydáno 1 225 rozhodnutí ve výši 9,6 mld. Kč a prostřednictvím úvěrových programů podnikatelé získali 1 632 zvýhodněných úvěrů v hodnotě 2 mld. Kč. Činnost řídicího orgánu je v současné době soustředěna na administraci žádostí o platby, které musí být definitivně uskutečněny do konce roku 2008. V posledních měsících se tempo vyřizování žádostí výrazně zrychlilo a prostředky z OPPP jsou tak vypláceny žadatelům v nejkratších možných termínech. V současné době jsou reálně proplaceny více než 2/3 prostředků OPPP.

Prohledat jednotlivé výrazy - Zájem podnikatelů o peníze z OPPI je enormní!

Zájem , podnikatelů , o , peníze , z , OPPI , je , enormní! ,

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka