Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Zákaz pátečních jízd kamionů nás vyjde draho

04.09.2008, 01:10   |   HK   |   komentářů (0)

Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy ČR jednoznačně odmítají rozhodnutí české vlády celoročně omezit páteční a nedělní jízdy vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti. Zákaz se maximálně dotýká firem, které v oblasti nákladní-kamionové dopravy pracují nebo jsou na ní přímo závislé.

Především zákaz jízdy kamionů výrazně narušuje konkurenceschopnost těchto firem a jejich možnost serió;zního plnění zakázek. Tento zákaz bude mít negativní dopady na celou ekonomiku. Podle Hospodářské komory České republiky a Svazu průmyslu a dopravy ČR omezení jízd kamionů neřeší hlavní problém, kterým je zejména propustnost komunikací a následně zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

 

„Je to překvapující rozhodnutí, neboť předseda vlády garantoval, že se nejprve setká a bude problematiku konzultovat s dopravci. Zákaz jízd kamionů přitom poškodí průmysl, velkoobchod, služby a dopravu. Ohromné finanční dopady pocítí průmysl, zejména automobilový, což je v české ekonomice nosná sféra. Dopady nejsou vyčísleny u služeb
a dalších odvětví. Nynější rozhodnutí považuji za potření hesla Evropa bez bariér, které chceme prosazovat v období předsednictví ČR v Evropské unii,“
reaguje na rozhodnutí vlády Jaroslav Hanák, 1. viceprezident SP ČR pro oblast dopravy a dopravní infrastruktury.

 

„Zákaz negativně dopadne na dopravní firmy a projeví se v celé ekonomice kvůli nedodání zboží v požadovaný čas a v návaznosti na to na zdražování zboží. Ekonomické dopady pouze na průmyslovou sféru představují zvýšení nákladů o zhruba 8,5 miliardy korun ročně,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. Z toho na firmy automobilového průmyslu připadá 2,8 miliardy korun. Toto číslo nezahrnuje zvýšení nákladů ve sféře obchodu, služeb a u dopravců. Navíc může dojít k ohrožení vládou schválených projektů zahraničních investorů.

 

Současně Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy ČR postrádají v uvedeném opatření vlády uvedení ekonomických dopadů na jednotlivé oblasti a na celou ekonomiku České republiky.

 

Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy ČR zpochybňují, že by páteční zákaz jízd kamió;nů zvýšil bezpečnost silničního provozu. Údaje o nehodovosti vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti a následcích ukazují, že v roce 2007 se tato vozidla podílela na 6,5 % nehod a 5,6 % úmrtích.

Špička nehod vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t na dálnicích a silnicích 1. třídy je přitom v době mezi 13. a 14. hodinou, nikoli po 15. hodině a nejvyššípočet nehod vozidel nad 7,5 t není v pátek, nýbrž v pondělí. Ze statistik vyplývá, že bezpečnost silničního provozu negativně ovlivňuje spíše skupina malých užitkových vozidel kat. Zákaz jízd se přitom negativně promítne do většího zahuštění dopravy v následujících dnech.

 

Podle Hospodářské komory České republiky a Svazu průmyslu a dopravy ČR omezení jízd kamionů neřeší hlavní problém, kterým je zejména propustnost a kvalita komunikací a následně zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Společně s autodopravci tato opatření považujeme za nekoncepční bez prokazatelného účinku a zdůrazňujeme nutnost budování nových odstavných parkovišť a zvyšování kapacity stávajících. V současnosti je kapacita odstavných parkovišť nedostatečná, vyvstává zde riziko zablokování odstavných pruhů a místních komunikací v blízkosti dálnic.

 

Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy ČR považují za příčinu neutěšené situace na českých silnicích a dálnicích především nedostatečnou dopravní infrastrukturu, enormní nárůst počtu osobních automobilů a malých užitkových vozidel.Zákaz jízd kamionů v pátek a v neděli vyvolá další poptávku po řidičích nákladních vozidel.

 

V současné době není podle informací ČD a.s. možný přesun silniční dopravy na železnici, rovněž kombinovaná přeprava zboží naráží na zatím nedostatečnou hustotu terminálů CARGO u ČD a.s.

 

Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy ČR nepovažují navrhovanéopatření za systémové řešení, nýbrž za politický návrh, který jde proti zájmům podnikatelské sféry České republiky.

 

Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá vládu, aby přehodnotila své rozhodnutí.

 

Prohledat jednotlivé výrazy - Zákaz pátečních jízd kamionů nás vyjde draho

Zákaz , pátečních , jízd , kamionů , nás , vyjde , draho ,

Vyplavení bytu horor pro každého

Konečně malíř opouští po dvou dnech náš byt. Za dva dny po dřině po malová... více »

Nová služba za 24 hod? Máte jí už za 4 měsíce!

V srpnu tohoto roku, jsem chtěl dceři převést předplacenou kartu na paušál "... více »

Běžná cena? Další z triků obchodníků

Rozhodl jsem se koupit si kávovar. Takový nějaký lepší. Na Internetu to dnes nen... více »

Anketní otázka