Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Zdravotní poplatky pro pojištěnce

13.05.2008, 04:00   |   MiR   |   komentářů (0)

Pojištěnec, nebo jeho zákonný zástupce, je povinen od 1.1.2008 v souvislosti s poskytnutím hrazené péče uhradit zdravotnickému zařízení (případně ošetřujícímu lékaři), které poskytlo zdravotní péči, poplatek.

Tento poplatek je příjmem zdravotnického zařízení. Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 8 kalendářních dnů po propuštění z ústavní péče, výjimkou jsou případy, kdy je pojištěnec umístěn ve zdravotnickém zařízení déle než 30 dnů, v takovém případě se regulační poplatek hradí vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.

Zdravotnické zařízení musí pojištěnci (případně jeho zákonnému zástupci) vystavit na žádost doklad o zaplacení poplatku, kde uvede číslo pojištěnce, výši poplatku, datum zaplacení. Tento doklad musí být otištěn příslušným razítkem (razítko lékaře či zdrav.zařízení) a být stvrzeno podpisem osoby, která poplatek přijala.

Zdravotnické zařízení je povinno sdělit zdravotním pojišťovnám, v rámci vyúčtování, poskytnutou zdravotní péči za příslušný měsíc případně čtvrtletí. Musí uvést výši vybraných poplatků včetně data úhrady k příslušným pojištěncům, ke kterým se poplatek váže.

Prohledat jednotlivé výrazy - Zdravotní poplatky pro pojištěnce

Zdravotní , poplatky , pro , pojištěnce ,

Limit na poplatky za léky 5000 Kč je podvodem na pacientech!

Nevím jak kdo si prostudoval jak to je s finančním limitem u doplatků léčiv a u ... více »

Zloděj volá chyťte zloděje. Volby ani Lisabon možná nebudou

Potěšilo mě včerejší vystoupení předsedy ODS Mirka Topolánka, ale i dalších před... více »

Nechte si proplácet poplatky a nedejte se zastrašit

Jsem důchodkyně a tak si nechám každý měsíc těch 180 korun co na nich zaplatím o... více »

Anketní otázka