Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Zdražení plynu poškodí firmy i ekonomiku

16.09.2008, 08:06   |   HK   |   komentářů (1)

Hospodářská komora České republiky reaguje na prudké zvýšení cen plynu pro domácnosti a maloodběratele (živnostníky a menší firmy), které dnes oznámilo RWE a další dodavatelé plynu.

„Hospodářská komora České republiky velmi ostře varuje před dalším zdražování energií, které již nyní výrazně ovlivňuje konkurenceschopnost českého průmyslu. České firmy  tvrdě pociťují jakýkoliv nárůst nákladů spojených s růstem cen, přičemž elektřina na příděl nebo stavba málo efektivních a drahých alternativních zdrojů, to vše pouze podkope konkurenceschopnost našich podniků,“ vysvětluje viceprezident Hospodářské komory České republiky Pavel Bartoš.

 

Energie a energetika jsou nejen jedním ze základů podnikatelského prostředí, ale i základem fungování České republiky. Zdražení plynu může postihnout velký průmysl, hlavně ale negativně zasahuje malé a střední podnikatele a domácnosti. Skok vzhůru v cenách plynu v této chvíli nejvíce ovlivní řemeslníky z oblasti gastronomie a služeb, kteří plyn používají a jsou na výkyvy v jeho dodávkách a cenách citliví, a dále pak podnikatele výrazněji závislé na vytápění.

 

Jedná se už o druhé čtvrtletní zvýšení o zhruba deset procent za sebou. Česká energetika funguje v bezkonkurenčním prostředí a nepodléhá výraznějším vnějším vlivům, trh proto nefunguje tak, jak by měl. Hospodářská komora České republiky zastává názor, že v tomto sektoru nastal čas na zavedení účinné regulace, která by měla zastavit nekontrolovatelný růst cen. Podle Hospodářské komory České republiky musí být energetika řešena zejména s ohledem na konečného uživatele, především na občany a drtivou většinu podnikatelů, pro které je základem konkurenceschopnosti v globální ekonomice. Dnes tomu tak bohužel není.

Jednou z možností je větší šetření a příklon k úspornějším technologiím. Většina podniků nemá možnost alternativní varianty topení. Malí podnikatelé přecházejí na uhlí nebo spalují všemožný odpad, což se ovšem negativně projevuje na stavu životního prostředí. Občané rovněž hledají jiné alternativy, spalují odpad či drancují a vykrádají lesy kvůli palivovému dřevu. Obecně můžeme konstatovat negativní dopad zdražování u skupin, které nejsou schopny akceptovat takto vysoké ceny.

V současné době se navíc zvyšují i ceny elektřiny, a to ještě rychlejším tempem než u plynu. Ani biopaliva nejsou levná, trh s biopalivy není stabilní a dostatečně ještě nefunuguje, takže ceny biopaliv ceny budou zřejmě kopírovat zdražování plynu a elektřiny.

V kontextu dalšího zvyšování cen plynu Hospodářská komora České republiky v žádném případě nesouhlasí s plošným  přechodem české energetiky na zemní plyn, jehož realizací by došlo k dalšímu navýšení ceny elektrické energie a zvýšení dovozní závislosti ČR.

 

Požadujeme, aby při návrhu energetických opatření bylo přihlíženo k sociálnímu postavení občanů a konkurenceschopnosti českých firem, které si ve své podstatě musí na veškeré náklady samy vydělat a samy je také uhradit.

Prohledat jednotlivé výrazy - Zdražení plynu poškodí firmy i ekonomiku

Zdražení , plynu , poškodí , firmy , i , ekonomiku ,

Zdražení plynu poškodí firmy i ekonomiku

Na co šetřit?

"Příklon k šetření"? A k čemu? Ty ludry beztak zdraží a rozdají si sta...

Diskutovat

Construct data. Jsem další jejich oběť

Před rokem nám přišel do firmy formulář. Vše vypadalo v pořádku, chtěli jen opra... více »

Dobře placení úředníci svou nečinností ohrožují naše životy

Když úředník poruší svou povinnost, což se děje docela často, je to smutné. Když... více »

Neskočte ČEZu na špek

ČEZ se snaží jako už několikrát v minulosti opět podvést své klienty. Nepřistupu... více »

Anketní otázka