Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Zelené karty pro cizince: Pomohou naší ekonomice?

19.08.2008, 17:28   |   TK   |   komentářů (0)

Ćeská republika v rámci politiky řízené migrace připravuje zavedení režimu tzv. „zelených karet“. Jedná se o legislativu (novelizovaný zákon o zaměstnanosti
a cizinecký zákon) v současnosti projednávanou v Poslanecké sněmovně PČR ve druhém čtení jako tisk č.486/0, předpokládaná účinnost je od 1. ledna 2009.

Ačkoliv Hospodářská komora České republiky (HK ČR) měla v připomínkovém řízení k vládnímu návrhu připomínky, zásadně podporuje brzké zavedení zelených karet v té verzi, v jaké byla předložena vládou.

 

Nárůst počtu cizinců je běžným příznakem otevřené společnosti a ekonomiky a ČR není zemí v EU, která by měla enormně vysoký počet imigrantů. Cizinci jsou navíc často vítanou pracovní sílou tam, kde je na pracovním trhu nedostatek (určité profese, sezó;nní práce, výroba v místech, kde je nedostatek domácí pracovní síly).

 

Zmíněný sněmovní tisk týkající se zelených karet je dnes projednáván v poslanecké sněmovně  ve smyslu navržených pozměňovacích návrhů poslanců. Některé z nich některé podstatně zpřísňují režim udělování zelených karet a činí proces jejich udělování natolik složitý, že je oprávněné se domnívat, že tato pozměněná verze novely zákona o zaměstnanosti je kontraproduktivní vzhledem k novým obstrukcím v průběhu procesu udělování zelených karet.

Jejich zavedení by pak prakticky nemělo pro zaměstnavatele příliš velký význam a nesplnilo by jejich očekávání na nalezení adekvátní pracovní síly.

Jde zejména o nově prosazované schvalovací pravomoci úřadů práce a potřebu stupňovité schvalovací procedury probíhající na několika resortech, z čehož dokonce mohou v praxi vznikat
i kompetenční spory uvnitř státní správy (ministerstvo vnitra uděluje souhlas z hlediska bezpečnosti státu a ministerstvo práce a sociálních věcí z hlediska trhu práce, nově jsou dány další diskreční pravomoci i úřadům práce), přičemž je zřejmé, že na tuto situaci doplatí jak potencionální držitel zelené karty, tak především zaměstnavatel, který takového zaměstnance potřebuje.

 

Hospodářská komora ČR vnímá negativně i nově navržené zpřísnění a  zavedení dalších sankcí pro zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním cizinců a přestupky na úseku zaměstnanosti, například v souvislosti se zveřejňováním volných pracovních míst vyhrazených pro držitele zelených karet.

 

Vzhledem k uvedeným změnám ve sněmovním tisku se také možná stane (budou-li nakonec přijaty), že Česká republika přes svou vůli zavést nový flexibilní nástroj pro zaměstnávání cizinců v podobě zelených karet nebude zemí, kam by skutečně cizinci za prací mířili. Tito logicky naleznou snadnější cestu k práci v jiných zemích  a my si budeme muset počkat až na takzvané „modré karty“, jež předpokládá zavést Evropská unie. Jejich koncepce je ovšem odlišná a rozhodně nevyřeší akutní nedostatek pracovní síly na našem trhu.

 

Zmíněná novela zákona o zaměstnanosti však kromě již zmíněného režimu zelených karet přináší i další četné změny v oblasti zaměstnávání, a to třeba v oblasti agenturního zaměstnávání. Tato nově navržená opatření jsou podnikatelskou veřejností  negativně vnímána z toho důvodu, že v rozporu s evropským trendem učinit náš pracovní trh flexibilním staví nové bariéry pro podnikání agenturám práce a zhoršují jejich postavení na trhu práce.

Jde například o nepřiměřeně vysoké sankce v milionových částkách u přestupků, jejichž význam neodpovídá výši takové sankce (například porušení povinností v oblasti kolektivního vyjednávání či administrativních povinností třeba  vést evidenci).

Hospodářská komora ČR vždy prosazovala myšlenky rovných podmínek a snadného přístupu k podnikání, což není slučitelné s podmínkou dosažení věku 23 let pro podnikatele v oboru agenturního zaměstnávání. Jako zbytečně omezující lze označit také opatření, kdy stát (vláda) reguluje možnost podnikání v oblasti agenturního zaměstnávání v určitých sektorech.

Všechny tyto zmíněné změny (většinou z dílny Výboru pro sociální politiky poslanecké sněmovny) hospodářská komora vnímá jako zhoršení postavení podnikatelů, jenž bude mít negativní dopad na fungování trhu práce.

Prohledat jednotlivé výrazy - Zelené karty pro cizince: Pomohou naší ekonomice?

Zelené , karty , pro , cizince: , Pomohou , naší , ekonomice? ,

Pozor na praktiky ČSOB. Stačí malá nepozornost!

Chtěl bych jen upozornit na situaci, která se mě stala letos  a může s... více »

Pojišťovací Kocourkov v Česku vládne

Jsem vdova. Můj manžel ještě když žil si platil životní pojištění. Přesněji řeče... více »

Pozor na pojišťovací agenty a jejich sliby

Dnes je mó;dní uzavírat pojištění na kdeco. Pojišťovací agenti vás dovedou při l... více »

Anketní otázka