Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Ženy vydělávají o tisíce méně než muži. Je to spravedlivé?

08.06.2008, 02:10   |   MiR   |   komentářů (0)

Jedním z největších problémů přispívajících k názoru existence diskriminace žen ve společnosti, je výrazně nižší odměňování žen oproti mužům.

Proč si mám vydělat méně, než můj kolega, který v podstatě dělá stejnou dobu, stejnou práci? Stěžují si často ženy. A mají pravdu? Nebo je rozdíl v platech skutečně dán objektivními důvody, jakými jsou méně odpracovaná doba žen, více úvazků na poloviční úvazek, méně přesčasů apod.?

Čím více se vzděláváte, tím více jste znevýhodněni

Průzkum OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj přinesl kromě potvrzení rozdílného odměňování žen a mužů ještě další zajímavé zjištění. České vysokoškolačky si ve srovnání s muži vysokoškoláky vydělávají mnohem méně, než ženy maturantky v porovnání s muži s maturitou. Rozdíl se dále snižuje u odměňování žen a mužů se základním zvděláním.

Zatímco vysokoškolačky při nástupu do zaměstnání berou pouze 66 % toho co stejně staří muži s vysokoškolským vzděláním, ženy maturantky již pobírají 75 % muži se středoškolským vzděláním.

Čím vyšší mají tedy ženy vzdělání, tím jsou více znevýhodněni oproti mužům a rozdíly mezi jejich příjmy se tak zvyšují.

Na druhou stranu se s přibývajícím věkem rozdíly v odměňování opět mírně snižují. I v předdůchodovém věku jsou však ve větší nevýhodě vysokoškolačky, jejichž plat dosahuje pouze 75 % platu mužů vysokoškoláků před důchodem. Plat maturantek v předdůchodovém věku dosahuje až 90 % platu mužů maturantů.

Zpráva OECD nám tak přinesla zajímavou informaci. Čím více se ženy vzdělávají, tím více jsou znevýhodněny oproti mužům.

Proč existuje rozdíl v platech mužů a žen?

Téměř ve všech odvětvích hospodářství ČR jsou ženy ve stejných nebo srovnatelných profesích odměňovány hůře. To je výsledek údajů ze všech průzkumů, které se zaměřují postavením žen ve společnosti. Průzkumy však vždy berou v úvahu pouze průměrné hodnoty, které ne vždy zohledňují inpiduální problémy a postavení každého jednotlivce.

Dle průzkumů představoval plat žen v roce 1998 pouze 74 % platu mužů. Ženy tak ve srovnání s muži vydělávaly v průměru až o 3 800,- Kč méně než muži na podobných pozicích. Přesto je tu relativně dobrá zpráva. Rozdíl mezi platem žen a mužů se v České republice snižuje! V roce 2004 si ženy vydělali již "jen" o 19 % (2 800,- Kč) méně než muži. Je však důvod k jásotu?

Problém rozdílného odměňování žen je často chápán jako určitá přetrvávající forma diskriminace ženy. Zaměstnavatelé se však hájí tím, že výše mzdy nebo platu reaguje na celkovou situaci na trhu práce a především na rizikové zaměstnávání určitých skupin pracovníků.

U mladých žen je to například dlouhá mateřská dovolená a následné problémy s častou nemocností dětí. Rozdíly v průměrných platech mužů a žen bývají často zdůvodňovány také ochotou mužů k přesčasům a k další práci v rámci profese, což znamená další finanční ohodnocení.

Přístup žen k zaměstnání

Pozitivní zprávou je též postupná zvyšující se zaměstnanost žen nejen v České republice, ale v celé EU. Přesto existuje stále určité vnímání zhoršeného přístupu žen k zaměstnání. Nicméně tyto praktiky v poslední době stále více ustupují do pozadí. Naopak větší důraz je kladen na kvalitu vzdělání a schopnosti uchazečů. Důležitým aspektem je též velké množství žen v domácnosti, které snižují celkovou zaměstnanost žen na úkor mužů.

Ženy a muže odlišně odměňovat lze. Říká Evropský soudní dvůr

Evropsky soudní dvůr rozhodl, že zaměstnavatelé mohou platit mužům víc než ženám, pokud odpracovali víc let. Jediným meřítkem podla soudu nemůže být jen stejná pozice. Zaměstnavatel může zohlednit i to, jak dlouho v daném oboru či firmě zaměstnanec pracuje.

Problémem je však především výše uvedený fakt, že ženy odcházejí na mateřskou dovolenou a nemají tak možnost získat tolik zkušeností a praxe jako muži. 

Jak je tomu v dalších členských zemích EU?

Na rozdíl od České republiky se rozdíl mezi průměrnými platy žen a můžu nijak nesnížil. Ženy v zemích EU vydělávají stále o 15 % méně než muži na srovnatelných pozicích. Ač je tento rozdíl stále menší než v případě ČR, zlepšující se trend hovoří v náš prospěch.

V EU však existují výjimky, které jsou způsobené především zásahy státu do této oblasti. Zajímavostí tak je, že například v Portugalsku vydělávají ženy pracující ve veřejném sektoru více než muži o téměř 8 %!

Stejně tak je tomu u žen ve veřejném sektoru v Itálii, kde ženy vydělávají o 1 % více než muži. Tyto země se tak snaží jít příkladem soukromému sektoru aby více zvýhodnil ženy v pracovním procesu.

Naopak v Koreji či Švýcarsku dosahuje průměrný příjem žen pouze 51 % platu mužů, v Belgii pak 74 %.

Mzdy mužů a žen a jejich vzájemný poměr za roky 1988 a 1996 - 2002

rok 1988 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
muži 3 968 Kč 12 245 Kč 14 166 Kč 15 323 Kč 16 109 Kč 17 251 18 481 20 404 Kč
ženy 2 801 Kč 9 449 Kč 10 730 Kč 11 036 Kč 11 793 Kč 12 641 13 755 15 217 Kč
poměr v % 70,6 77,2 75,7 72 73,2 73,3 74,4 74,6


Zdroj: ČSÚ

Prohledat jednotlivé výrazy - Ženy vydělávají o tisíce méně než muži. Je to spravedlivé?

Ženy , vydělávají , o , tisíce , méně , než , muži. , Je , to , spravedlivé? ,

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka