Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Chci napadnou rozhodnutí úřadu či jiného orgánu než soudu

V případě, že nesouhlasíte s rozhodnutím úřadu či jiného správního orgánu než soudu a jeho rozhodnutí se vám zdá nesprávné a napadnutelné, pak máte možnost podat žalobu ve věci o niž dříve rozhodl jiný orgán než soud.

Komu poplatek platíme:

Místně příslušnému soudu v místě orgánu jehož rozhodnutí napadáme.

Poplatek

Cena

Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud, je-li předmětem peněžité plnění do částky 20 000 Kč včetně. 1.000 Kč
Za žalobu podanou ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud, je-li předmětem v ostatních případech. 2.500 Kč
Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví proti rozhodnutí správního orgánu. 2.000 Kč
Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví na určení, že návrh na registraci stanov (změny stanov) politické strany nebo politického hnutí nemá nedostatky. 5.000 Kč
Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví na znovuobnovení politické strany nebo politického hnutí. 10.000 Kč
Za žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení ve věcech správního soudnictví v ostatních případech. 1.000 Kč

Příslušný úřad

Okresní soud

Okresní soudy jsou základním článkem soustavy obecných soudů nejen ČR ale i Rakouska.

V ČR existuje celkem 85 okresních soudů. V Praze a Brně mají tyto soudy odlišné názvy (Obvodní soud pro Prahu 1 až 10, resp. Městský soud v Brně) a existují i tři pobočky okresních soudů, v Havířově, Krnově a Valašském Meziříčí.

Okresní soudy rozhodují jako soudy I. stupně všude tam, kde daná agenda není svěřena krajským soudům, což se týká např. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka