Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Chci podat žalobu související s nemovitostí

Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění. Záleží tedy na předmětu o který se chceme soudit. Zda se jedná o nemovitost, podnik nebo jiný případ.

Místně příslušný soud, kde se nemovitost nachází – soud naleznete Zde!

Poplatek

Cena

Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění za každý podnik nebo jeho organizační složku. 10.000 Kč
Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění v ostatních případech, není-li dále stanoveno jinak. 1.000 Kč
Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem není peněžité plnění za každou nemovitost. 3.000 Kč

Příslušný úřad

Okresní soud

Okresní soudy jsou základním článkem soustavy obecných soudů nejen ČR ale i Rakouska.

V ČR existuje celkem 85 okresních soudů. V Praze a Brně mají tyto soudy odlišné názvy (Obvodní soud pro Prahu 1 až 10, resp. Městský soud v Brně) a existují i tři pobočky okresních soudů, v Havířově, Krnově a Valašském Meziříčí.

Okresní soudy rozhodují jako soudy I. stupně všude tam, kde daná agenda není svěřena krajským soudům, což se týká např. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka