Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Chci podat žalobu týkající se peněžní částky

Pokud chceme podat žalobu, kdy požadujeme zaplacení peněžní částky, musíme uhradit

soudní poplatek, který se odvíjí od výše dlužné částky. Soudní poplatek nejlépe uhradíme

pomocí správních kolků vylepených přední stranu žaloby, nebo při vyšších částkách převodem na bankovní účet soudu.

Spočítejte si výši soudního poplatku u peněžitého plnění

Zadej výši částky    -----------

Vzorec: do částky 15 000,- Kč včetně se platí vždy soudní poplatek 600,- Kč, u vyšších než 15 000 se vypočítá:výše částky x 0,04

Soudní poplatek činí---------

Související předpisy

Zákon o soudních poplatcích – stáhněte zde!

Poplatek

Cena

Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetně. 600 Kč
Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění v částce vyšší než 15 000 Kč. 4 % z této částky

Příslušný úřad

Okresní soud

Okresní soudy jsou základním článkem soustavy obecných soudů nejen ČR ale i Rakouska.

V ČR existuje celkem 85 okresních soudů. V Praze a Brně mají tyto soudy odlišné názvy (Obvodní soud pro Prahu 1 až 10, resp. Městský soud v Brně) a existují i tři pobočky okresních soudů, v Havířově, Krnově a Valašském Meziříčí.

Okresní soudy rozhodují jako soudy I. stupně všude tam, kde daná agenda není svěřena krajským soudům, což se týká např. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka