Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Chci podnikat v zemědělství

Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem, a která, pokud jde o osobu fyzickou,

-         dosáhla věku 18 let;

-         má způsobilost k právním úkonům;

-         je bezúhonná.

-         je odborně způsobilá (získání vzdělání minimálně na stření úrovni některého ze zemědělských oborů) 

 

Tip:
Pokud jste fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodáváte nezpracované rostlinné a živočišné výrobky nepodléháte evidenci zemědělského podnikatele.

Poplatek

Cena

Přijetí žádosti o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství. 1.000 Kč
Vydání rozhodnutí o zaevidování výrobního provozu. 1.000 Kč
Vydání rozhodnutí o provedení změny nebo rozšíření registrace. 500 Kč

Příslušný úřad

Živnostenský úřad

Úřad spravující živnostenský rejstřík podnikatelů

Obecní/městský úřad

Úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka