Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Chci schválit soudní smír

V případě, že spor nerozhodne soud rozsudkem, ale obě strany se dohodnou na smíru, schválí tento smír následně soud. Za schválení smíru se platí poplatek a podmínky uzavřeného smíru jsou vymahatelné.

Spočítej si výši poplatku:

Výše částky určená soudním smírem ----------------

Výše poplatku ---------------výsledek

Vzorec: do 15 000,- Kč vždy 300,- Kč. Nad 15 000,- to je např. 20 000*0,02 max je ale 20 000,- Kč

Poplatek

Cena

Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení pokud je předmětem smíru peněžité plnění do částky Kč 15 000 včetně. 300 Kč
Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení je-li předmětem smíru peněžité plnění vyšší než 15 000 Kč. 2 % z této částky nejvýše 20.000 Kč
Za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení v ostatních případech. 1.000 Kč

Příslušný úřad

Okresní soud

Okresní soudy jsou základním článkem soustavy obecných soudů nejen ČR ale i Rakouska.

V ČR existuje celkem 85 okresních soudů. V Praze a Brně mají tyto soudy odlišné názvy (Obvodní soud pro Prahu 1 až 10, resp. Městský soud v Brně) a existují i tři pobočky okresních soudů, v Havířově, Krnově a Valašském Meziříčí.

Okresní soudy rozhodují jako soudy I. stupně všude tam, kde daná agenda není svěřena krajským soudům, což se týká např. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka