Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Chci se odvolat proti rozhodnutí soudu (rozsudku, platebnímu rozkazu, usnesení)

V případě, že se chcete odvolat proti rozhodnutí soudu, pak je toto odvolání zpoplatněno. Poplatek se odvíjí od výše dlužné částky, resp. předmětem napadeného řízení. Odvolává se k soudu instančně vyššímu, avšak odvolání se podává k soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

 

 

Vypočítejte si svůj poplatek:

Výše částky v napadeném rozhodnutí---------

Výše poplatku-------------

 

Vzorec:

Do 15 000,- Kč vždy 600,- Kč. Nad 15 000,- Kč např. 20 000 x 0,04

 

 

Poznámka:

  • Poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodováno jen o základu předmětu řízení, se neplatí.

  • Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení výživného včetně jeho zvýšení a o snížení nebo zrušení výživného se vybere poplatek ve výši dle návrhu na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění.

  • Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, se vybere poplatek za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, podle předmětu odvolacího řízení peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetně ve výši 600Kč.  Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, podle předmětu odvolacího řízení peněžité plnění v částce vyšší než 15 000 Kč ve výši 4% z této částkyObdobně se postupuje ve sporu o vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy. 

  • Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k nemovitosti, o prodeji zástavy, jde-li o nemovitost nebo o vyloučení nemovitosti, se vybere poplatek 3.000 Kč za každou nemovitost. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k podniku nebo k jeho organizační složce, o prodeji zástavy, jde-li o podnik nebo jeho organizační složku nebo o vyloučení podniku nebo jeho organizační složky, se vybere poplatek ve výši 10.000 Kč. Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o určení vlastnictví k jiným věcem, o prodeji zástavy, jde-li o jiné věci nebo o vyloučení jiných věcí, se vybere poplatek ve výši 1.000 Kč.

 

  • Je-li   předmětem odvolacího řízení   směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, vybere se poplatek za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění 600 Kč  (do částky 15 000 Kč, uvedené na směnce či šeku) nebo 4% z  částky uvedené ve směnce nebo šeku. Obdobně se postupuje, jde-li o jiný cenný papír, na němž je uvedena jmenovitá hodnota.

 

  • Za   odvolání proti rozhodnutí   soudu prvního stupně v dědické   věci,   o    vypořádání   společného   jmění   manželů (bezpodílového spoluvlastnictví manželů), o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, o obnově   řízení, o žalobě pro zmatečnost a o žalobě proti rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo opravném prostředku proti rozhodnutí orgánu veřejné správy se vybere poplatek ve výši 1.000 Kč.

 

  • Poplatek se nevybere za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně jen procesní povahy, zejména proti rozhodnutí o zastavení řízení, odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, odmítnutí odporu či námitek, odmítnutí odvolání nebo proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení.

Poplatek

Cena

Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, podle předmětu odvolacího řízení peněžité plnění do částky 15 000 Kč včetně. 600 Kč
Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, podle předmětu odvolacího řízení peněžité plnění v částce vyšší než 15 000 Kč. 4 % z této částky
Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, podle předmětu odvolacího řízení za každou nemovitost. 3.000 Kč
Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, podle předmětu odvolacího řízení za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku. 10.000 Kč
Za odvolání proti rozhodnutí soudu ve věci samé, podle předmětu odvolacího řízení v ostatních případech. 1.000 Kč

Příslušný úřad

Okresní soud

Okresní soudy jsou základním článkem soustavy obecných soudů nejen ČR ale i Rakouska.

V ČR existuje celkem 85 okresních soudů. V Praze a Brně mají tyto soudy odlišné názvy (Obvodní soud pro Prahu 1 až 10, resp. Městský soud v Brně) a existují i tři pobočky okresních soudů, v Havířově, Krnově a Valašském Meziříčí.

Okresní soudy rozhodují jako soudy I. stupně všude tam, kde daná agenda není svěřena krajským soudům, což se týká např. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka