Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Chci umístit stánek (jiný prodej) na ulici

Pokud chcete na ulici otevřít stánek, nebo jiné prodejní místo, musíte si zažádat o povolení příslušný městský či obecní úřad a zaplatit příslušný poplatek za pronájem tohoto místa. Pro úspěšné spuštění činnosti potřebujete rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení, předzahrádky.

Důležité doklady:

  • vyplněnou žádost
  • situaci se zákresem
  • podnikatelé živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku (jiný zástupce firmy plnou moc od statutárního zástupce)
  • pověření osoby zodpovědné za dodržování podmínek rozhodnutí
  • v případech zřizování předzahrádky na jiném místě, než je místo podnikání uvedené v živnostenském listu, přiloží žadatel kopii sdělení živnostenského úřadu o zřízení - umístění provozovny
  • souhlas vlastníka komunikace

 

 

Poplatky:

Při podání žádosti

- do 10 dnů - 100,- Kč
- do 6 měsíců - 500,- Kč
- nad 6 měsíců - 1 000,- Kč

Příslušný úřad

Obecní/městský úřad

Úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka