Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Chci určit výši výživného (zvýšit/snížit)

V případě, že chcete aby soud určil výši výživného, které má platit otec (matka) dítěte,nebo bývalý manžel, pak musíte podat návrh k soudu spolu se zaplaceným soudní poplatkem.

Soudní poplatek se odvíjí od výše nárokovaného výživného.

Vypočítej si výši poplatku:

Nárokovaná výše výživného ------------

Výše poplatku-----------------výsledek

Vzorec: do 30 000,- Kč je to vždy 300,- Kč. Nad 30 000,- Kč pak 1 % z nárokované částky, tedy např. 40 000 x 0,01 maximum je ale 10 000,- Kč

Poplatek

Cena

Za návrh na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 30 000 Kč včetně. 300 Kč
Za návrh na zahájení řízení o určení výživného, včetně jeho zvýšení, jakož i o snížení nebo zrušení výživného, jehož předmětem je peněžité plnění v částce vyšší než 30 000 Kč. 1 % z této částky nejvýše 10.000 Kč

Příslušný úřad

Okresní soud

Okresní soudy jsou základním článkem soustavy obecných soudů nejen ČR ale i Rakouska.

V ČR existuje celkem 85 okresních soudů. V Praze a Brně mají tyto soudy odlišné názvy (Obvodní soud pro Prahu 1 až 10, resp. Městský soud v Brně) a existují i tři pobočky okresních soudů, v Havířově, Krnově a Valašském Meziříčí.

Okresní soudy rozhodují jako soudy I. stupně všude tam, kde daná agenda není svěřena krajským soudům, což se týká např. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka