Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Chci zajistit svůj závazek úschovou cizí věci

V případě, že chcete zajistit svou pohledávku věcí v majetku toho, kdo vám dluží, pak musíte podat návrh k soudu. Výše poplatku se odvozuje dle výše uschované peněžní částky, nebo jednorázovou částkou za každou movitou věc či cenný papír.

 

Poznámka:

Je-li předmětem úschovy směnka nebo šek anebo jiný cenný

papír s uvedenou jmenovitou hodnotou, vybere se poplatek podle

200Kč (peníze do 20.000Kč) nebo 1% z částky (platí pro peníze vyšší než 20.000 Kč), kterým je peněžitá částka uvedená ve  směnce nebo šeku anebo uvedená

jmenovitá hodnota jiného cenného papíru.

Poplatek

Cena

Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy peníze do 20 000 Kč včetně. 200 Kč
Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy peníze v částce vyšší než 20 000 Kč. 1% z této částky
Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy za každou movitou věc. 500 Kč
Za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku, podle předmětu úschovy za každý cenný papír. 100 Kč

Příslušný úřad

Okresní soud

Okresní soudy jsou základním článkem soustavy obecných soudů nejen ČR ale i Rakouska.

V ČR existuje celkem 85 okresních soudů. V Praze a Brně mají tyto soudy odlišné názvy (Obvodní soud pro Prahu 1 až 10, resp. Městský soud v Brně) a existují i tři pobočky okresních soudů, v Havířově, Krnově a Valašském Meziříčí.

Okresní soudy rozhodují jako soudy I. stupně všude tam, kde daná agenda není svěřena krajským soudům, což se týká např. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka