Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Dálkový přístup k údajům z Katastrálního úřadu

Vstup do tohoto systému je vyhrazen pouze pro ty uživatele, kterým byl na základě žádosti podané provozovateli založen zákaznický účet, na němž budou veškeré uživatelem provedené výstupy účtovány. Dálkový přístup je výhodný především pro uživatele, kteří potřebují častý přístup k informacím obsažených v katastru nemovitostí, nebo pro realitní či stavební firmy

 

Zřízení dálkového přístupu:

Písemná žádost se podává Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, odbor služeb uživatelům, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8.
Žádost se zasílá ve dvou exemplářích. Potvrzená žádost, doplněná číslem zřízeného zákaznického účtu DP a číslem jednacím, bude obratem vrácena žadateli poštou. Tím bude také uzavřen smluvní vztah o poskytování DP. Současně žadatel obdrží identifikační údaje (uživatelské jméno a výchozí heslo), kterými se bude jako registrovaný uživatel přihlašovat do systému. Přidělené uživatelské jméno je po celou dobu neměnné.

 

Právní předpisy:

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky

Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky (příloha č. 3)

Poplatek

Cena

Vydání ověřeného opisu nebo kopie z KN 50 Kč

Příslušný úřad

Katastrální úřad

Katastrální úřad spravuje katastr nemovitostí. Jedná se o evidenci nemovitostí v České republice. Vlastnické právo k jakékoliv nemovitosti vzniká právě zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka