Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Dědím – odměna notáře

Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení

o dědictví, je obvyklá cena zůstavitelova majetku,

který.se.stal.předmětem.řízení.o.dědictví.

Provádí-li se řízení o dědictví o zůstavitelově majetku, který se objevil po

právní moci usnesení, jímž bylo původní řízení skončeno, je základem odměny

notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v tomto řízení obvyklá cena

tohoto majetku.

Poznámka:

Odměna notáře, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony

v řízení o dědictví,12) (dále jen "odměna notáře jako soudního komisaře") za úkony

provedené v řízení o dědictví, které bylo zastaveno, činí 400 Kč.

Mimořádné zvýšení odměny:

Odměnu stanovenou podle § 11 nebo vypočtenou podle § 13 může soud

přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, pokud úkony notáře v řízení o dědictví

byly mimořádně obtížné nebo časově náročné, zejména provedením více

nezbytných jednání ve věci, provedením úkonů na místě samém, provedením

likvidace dědictví nebo použitím cizího práva nebo jazyka.

Poplatek

Cena

Dědictví - odměna notáře z prvních 100.000 Kč 2%
Dědictví - odměna notáře z přebývající částky až do 500.000 Kč základu. 1,2 %
Dědictví - odměna notáře z přebývající částky až do 1.000.000 Kč základu. 0,9 %
Dědictví - odměna notáře z přebývající částky až do 3.000.000 Kč základu. 0,5 %
Dědictví - odměna notáře z přebývající částky až do 20.000.000 Kč základu. 0,1 %

Příslušný úřad

Notář

Osoby státem autorizované (pověřené) k sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

Notář může poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány (až na výjimky), sepisovat listiny, vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka