Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Kupuji byt/dům

Podmínkou pro získání vlastnictví nemovitosti je zapsání vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pro úspěšný zápis do KN je třeba zaplatit několik poplatků v průběhu celého procesu koupě nemovitosti.

 

Kupní smlouva

Kupní smlouva je nejdůležitější dokument, který vás opravňuje podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva proto musí obsahovat několik povinných náležitostí.

 

  1. Určení smluvních stran (kupující, prodávající, rodná čísla obou stran, trvalá bydliště).
  2. Předmět kupní smlouvy – přesné určení kupované nemovitosti. Ulici, číslo popisné, číslo bytu, číslo parcelní pozemku na níž se nemovitost nachází.
  3. Kupní cena – musí být určena jasně a srozumitelně.
  4. Datum uzavření kupní smlouvy.

Nezapomeň! V případě koupě bytu je jeho součástí i spoluvlastnický podíl na společných částech domu, který musí být přesně určen! Nesplnění této podmínky vede k zamítnutí návrhu na vklad a nutnosti celý proces opakovat.

  • Minimálně jedna kupní smlouva musí mít ověřené podpisy kupujícího a prodávajícího. 
  • Po podepsání kupních smluv je třeba vložit smlouvy na KN spolu s Návrhem na vklad.

 

Vzor kupní smlouvy k nemovitosti si můžete stáhnout ZDE!

Vzor návrhu na vklad do katastru nemovitostí si můžete stáhnout ZDE!

Poplatek

Cena

Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 500 Kč
Ověření podpisů - notář 35,50 Kč
Ověření podpisů - úřad 30 Kč / 1 podpis
Poplatek/cena za vypracování znaleckého posudku 3.000 - 5.000 Kč

Příslušný úřad

Obecní/městský úřad

Úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Katastrální úřad

Katastrální úřad spravuje katastr nemovitostí. Jedná se o evidenci nemovitostí v České republice. Vlastnické právo k jakékoliv nemovitosti vzniká právě zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí

Znalec

Osoba s příslušnou kvalifikací a praxí a zkouškou v oboru. Je opravněna zpracovávat znalecké posudky. Soudní znalec může vykonávat svoji praxi v mnoha oborech.

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka