Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Odměna exekutora za vymožení peněžité částky

V případě exekuce, která má za úkol exekuovat peněžní plnění má exekutor nárok na odměnu, která je určena dle výše vymáhané částky.

Čím vyšší vymáhaná částka, tím nižší procentní sazba odměny

Poplatek

Cena

Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí do 3 000 000 Kč základu. 15%
Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu. 10 %
Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu. 5 %
Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu. 1 %
Odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky (je-li částka vyšší než 250 milionů Kč, částka nad se do základu nezapočítáva a odměna činí). 3.000 Kč

Příslušný úřad

Exekutor

Soudní exekutor je soukromá osoba pověřená státem k činnostem podle exekučního řádu, zejména k provedení výkonu pravomocných rozhodnutí (ať již soudních či jiných).

Práva a povinnosti soudních exekutorů upravuje exekuční řád.

Hlavní náplní práce soudního exekutora je výkon pravomocných soudních a jiných rozhodnutí. Z toho vyplývá, že služeb soudního exekutora využijete v případě, kdy máte pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu či jiného orgánu a Váš dlužník nesplní to, co je mu rozhodnutím uloženo splnit.

Další činností soudního exekutora je sepisování exekutorských zápisů - veřejných listin, kterými soudní exekutor osvědčuje stav věcí či skutečností a právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka