Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Odměna za přijetí peněz do úschovy

Peníze do úschovy nepřebírá pouze notář či advokát, ale i exekutor.

Jedná se o případy, kdy exekutor přijímá do úschovy věci, které se mají vydat další osobě. Nejčastěji na budoucí uhrazení dluhu apod.

Poplatek

Cena

Odměna za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě činí, jde-li o částku z prvních 100 000 Kč. 1,2 %
Odměna za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě činí, jde-li o částku z přebývající částky až do 500 000 Kč. 0,6 %
Odměna za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě činí, jde-li o částku z přebývající částky až do 1 000 000 Kč. 0,4 %
Odměna za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě činí, jde-li o částku z přebývající částky až do 10 000 000 Kč. 0,2 %
Odměna za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě činí, jde-li o částku z přebývající částky až do 30 000 000 Kč. 0,1 %
Odměna za přijetí do úschovy, jde-li o peníze nebo cenný papír, přijímané za účelem jejich vydání další osobě činí, jde-li o částku z nad 30 000 000 Kč. nejméně 1.000 Kč

Příslušný úřad

Exekutor

Soudní exekutor je soukromá osoba pověřená státem k činnostem podle exekučního řádu, zejména k provedení výkonu pravomocných rozhodnutí (ať již soudních či jiných).

Práva a povinnosti soudních exekutorů upravuje exekuční řád.

Hlavní náplní práce soudního exekutora je výkon pravomocných soudních a jiných rozhodnutí. Z toho vyplývá, že služeb soudního exekutora využijete v případě, kdy máte pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu či jiného orgánu a Váš dlužník nesplní to, co je mu rozhodnutím uloženo splnit.

Další činností soudního exekutora je sepisování exekutorských zápisů - veřejných listin, kterými soudní exekutor osvědčuje stav věcí či skutečností a právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu.

Výživné často přímo ruinuje otce

Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

Anketní otázka