Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Poplatek za užívání veřejného prostranství

V případě že máte v úmyslu využít část nebo celý pozemek, který je veřejným prostranstvím, pak tuto skutečnost musíte nahlásit příslušnému úřad v níže uvedených lhůtách. Výši poplatků si určuje každá obec či město sama. Přesnou výši poplatků příslušné obce zjistíte z vydané vyhlášky nebo přímo jako informaci na tomto úřadě.

Předmětem poplatku je provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa

 

Lhůty:

Ohlášení poplatku:

-nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství.

-V případě krátkodobého užívání (do 6 dnů) je nutno splnit tuto povinnost 1 den předem.

-V případě havárií ohlašovací povinnost je do 3 dnů

 

 

Výše poplatku za zábor(užívání) veřejného prostranství určují místně závazné vyhlášky obcí a měst.

 

Pro příklad uvádíme výši poplatků středně velkého města:

- stánky, reklamy ("áčko"), výkopy za 10,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den
- zahradní restaurace za 1,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den
- lešení od 3 do 6 měsíců umístění za 5,- Kč/každý i započatý m2/každý i započatý den
- parkovací místo - měsíční paušální poplatek ve výši 1 000,- Kč mimo pěší zónu a 850,- Kč na pěší zóně

Poplatek

Cena

Přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně, poplatku. 1.000 Kč
Přijetí žádosti o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jeich zaplacení ve splátkách. 400 Kč
Přijetí žádosti o povlení úlevy na dani nebo cle. 1.000 Kč

Příslušný úřad

Obecní/městský úřad

Úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka