Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Potřebuji cestovní pas

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa. V současnosti nepotřebujete pro vydání cestovního pasu vyplňovat žádost ani fotografii. Fotografii pořídíte přímo na úřadě, kde si vás vyfotí a všechny důležité údaje za vás vyplní. Při vydání nového cestovního pasu je třeba starý cestovní pas odevzdat.

 

Lhůta pro vyřízení:

Cestovní pas s biometrickými prvky (CDBP) se vydává ve lhůtě 30 dnů.

Cestovní pas se zkrácenou platností se vydává ve lhůtě do 15 dnů

 

Platnost:

Platí deset let, u dětí od 5 do 15 let platí pět let.

 

Pokud občan žádá o vydání cestovního pasu ve lhůtě do 15 dnů, je mu vydáván pas bez biometrických prvků, který platí 6 měsíců.

 

Pas pro děti do 5 let je rovněž bez biometrických prvků a platí 1 rok.

 

 

Nutné doklady:

- Občanský průkaz

- Předchozí cestovní pas

- U pasů pro děti a zkrácené cestovní pasy 2 fotografie

Poplatek

Cena

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat. 600 Kč
Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat občanům starším 5 let a mladším 15 let. 100 Kč
Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů. 1.500 Kč
Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů občanům mladším 5 let. 50 Kč
Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů občanům starším 5 let a mladším 15 let. 1.000 Kč
Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy. 200 Kč
Zápis občana mladšího 10 let do vydaného cestovního dokladu rodiče (původně do 15ti). 50 Kč
Vydání cizineckého pasu. 500 Kč
Změna v cestovním dokladu nebo zápis titulu nebo vědecké hodnosti do vydaného cestovního pasu, prodloužení platnosti cestovního průkazu nebo cizineckého pasu anebo cestovního dokladu vydaného na základě mezinárodní smlouvy cizinci. 50 Kč

Příslušný úřad

Obecní/městský úřad

Úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka