Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Potřebuji výpis z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku je doklad z něhož je patrná existence firmy. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, který vede příslušný Krajský soud a do něhož se zapisují zákonem vyžadované údaje o společnosti. Najdete zde například společníky firmy, jednatele, členy dozorčí rady, členy představenstev, majetkové podíly, způsob jednání za společnost, výši základního jmění, sídlo firmy, předmět podnikání a další údaje.

 

Výpis z obchodního rejstříku je tak nutný k mnoha životním situacím.

  

 

Poznámka:

Výpis můžete získat také na kontaktním místě Czechpoint na vašem městkém či obecním úřadě (pouze tam kde kontaktní místo funguje).

 

Tip:
Pokud nepotřebujete ověřený výpis z živnostenského rejstříku ale potřebujete výpis pouze pro informaci, pak za výpis neplaťte, ale vyhledejte si živnost na internetových stránkách
www.obchodni-rejstrik.cz

Poplatek

Cena

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukr.spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu. 15 Kč

Příslušný úřad

Krajský soud

Existuje osm krajských soudů, dva se sídlem v Praze, dále v Ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Plzni, v Českých Budějovicích, v Brně a v Ostravě. V Praze sídlí jednak Krajský soud v Praze, což je soud pro Středočeský kraj, a dále Městský soud v Praze, který je krajským soudem pro Prahu. Některé krajské soudy mají pobočky v dalších důležitých sídlech svých obvodů (např. v Olomouci a v Liberci).

Krajské soudy rozhodují o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů, a dále je jim svěřena rozsáhlá specializovaná prvoinstanční agenda, např. rozhodování v některých obchodních věcech, ve sporech o ochranu osobnosti nebo o nejzávažnějších trestných činech.

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka