Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Přerušuji živnost

Přerušit živnost je třeba doručovat v době kdy nevykonáváte podnikatelskou činnost. Vyhnete se tak nutnosti platit poplatky, pojištění a další náklady spojené s podnikáním.

 

Přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je podnikatel povinen předem písemně oznámit příslušnému živnostenskému úřadu. Přerušení provozování živnosti na dobu kratší než 6 měsíců může podnikatel též předem písemně oznámit příslušnému živnostenskému úřadu. Provozování živnosti lze přerušit vždy bez udání důvodu a nejdéle na dobu 2 let.

 

 

Poplatky:

Nejsou stanoveny

 

Lhůta pro vyřízení

Do 5 dnů od doručení písemného oznámení

Příslušný úřad

Živnostenský úřad

Úřad spravující živnostenský rejstřík podnikatelů

Obecní/městský úřad

Úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka