Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu


Přijetí do úschovy notáře

 • z prvních 100.000 Kč tarifní hodnoty ... 1,2 %,
 • z přebývající částky až do 500.000 Kč tarifní hodnoty ... 0,6 %,
 • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty ... 0,4 %,
 • z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty ... 0,2 %,
 • z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty ... 0,1 %,

nejméně 1.000 Kč.

Částka nad 30.000.000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li určit tarifní hodnotu za přijetí cenného papíru do úschovy, nebo ji lze určit

jen s nepoměrnými obtížemi činí poplate 1.500 Kč.

Přijímá-li notář do úschovy peníze v souvislosti se smlouvou, kterou sepsal, pak se poplatek počítá jako 1/10 z odměny

 • z prvních 100.000 Kč tarifní hodnoty ... 1,2 %,
 • z přebývající částky až do 500.000 Kč tarifní hodnoty ... 0,6 %,
 • Příslušný úřad

  Notář

  Osoby státem autorizované (pověřené) k sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

  Notář může poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány (až na výjimky), sepisovat listiny, vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti.

  Výživné často přímo ruinuje otce

  Manželka již podala žalobu a požádala o soudní vypořádání majetku v SJM. Teď jen... více »

  Vyhrajete soud a stejně přijdete o svůj majetek

  Jen v Česku je snad možné vyhrát soud a to dokonce u nejvyšší instatnce a stejně... více »

  Nestačí si stěžovat, ale začít něco skutečně dělat

  Tak moji milánkové .Neznalost zákona neomlouvá. Někteří místo vyse dávání v krčm... více »

  Anketní otázka