Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Stavím dům

Katastrální úřad

První úřad, který v souvislosti s budoucí výstavbou navštívíme, je úřad katastrální. Výpisem z katastru nemovitostí budeme prokazovat naše vlastnictví k pozemkům, stavbám a jiným nemovitostem, na kterých hodláme stavět.  

Z výpisu na katastrálním úřadu zjistíme i to, zda např. kupovaný pozemek či jiná nemovitost skutečně ve vlastnictví prodávajícího a zda na nich nevázne věcné břemeno či zástavní právo.

 

Stavební úřad

Dalším úřadem bude stavební úřad. Stavební úřad je institucí, kde budeme vyřizovat povolení související se stavbou domu.

Pokud v souvislosti se stavbou domu budeme potřebovat rozdělovat či scelovat pozemky, potom budeme potřebovat příslušné rozhodnutí za který zaplatíme další poplatek.

Za kolaudační rozhodnutí se poplatek nevybírá. 

 

Pozor:Budete-li stavět bez příslušného povolení, vystavujete se riziku zaplacení pokuty. Za přestupky občanů může být udělena pokuta od 10.000 Kč do 100.000 Kč podle závažnosti přestupku. Za přestupky právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů může být udělena pokuta od 200.000 Kč do 1.000.000 Kč podle závažnosti přestupku.

Poplatek

Cena

Vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty 300 Kč
Vydání stavebního povolení ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty. 1.000 Kč
Vydání stavebního povolení ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2. 300 Kč
Vydání stavebního povolení ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními. 300 Kč
Vydání stavebního povolení ke stavbě řadových garáží. 0 Kč
Vydaní stavebního povolení ke změně stavby. 300 Kč
Vydání stavebního povolení k drobným stavbám, a jejich změnám. 300 Kč
Vydání stavebního povolení k dočasným stavbám zařízení staveniště. 300 Kč
Vydání stavebního povolení k ostatním stavbám. 3.000 Kč
Vydání stavebního povolení k její nástavbě a přístavbě. 2.500 Kč
Vydání stavebního povolení ke stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu. 1.000 Kč
Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení. 300 Kč
Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení. 1.000 Kč
Vydání povolení terénních úprav. 1.000 Kč
Podání žádosti o vydání osvědčení . 10.000 Kč
Vydání územního rozhodnutí. 1.000 Kč
Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků. 500 Kč
Vydání povolení ke změně užívání stavby. 500 Kč
Vydání povolení k odstranění stavby. 100 Kč
Místní šetření za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu. 100 Kč
Místní šetření za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech. 150 Kč
Místní šetření za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu. 300 Kč

Příslušný úřad

Stavební úřad

Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací.

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka