Mediální svět   |   Bankovní poplatky   |   Nová banka   |   Moje poplatky   |   Vstřícná banka   |   Digitaiment   |   Silniční zákon.cz   |   Poplatkožrout   |   Děkuji.eu

Zakládám živnost

Založení živnosti je jedním z nezbytných podkladů možnosti podnikání. Živnostenský list tak potřebujete pro kteroukoliv podnikatelskou činnost, kterou hodláte provozovat. Podnikání bez živnostenského oprávnění je porušení zákona a může představovat trestný čin neoprávněného podnikání.

 

Pokud víte, že budete provozovat více druhů podnikatelských činností, pak je třeba zažádat o více druhů příslušných živnostenských listů. To zvýší vaše náklady spojené s poplatky z a vydání živnostenských listů

 

 

Co potřebujete k založení živnosti

Přílohy nutné k založení živnosti naleznete v § 46 Živnostenského zákona.

  • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),

  • výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce (je-li ustanoven),

  • doklad osvědčující právní důvod užívání pro místo podnikání, liší-li se od bydliště,

  • doklady o odborné způsobilosti, popř. odborné způsobilosti odpovědného zástupce, požadováné u řemeslných a vázaných živností,

  • čestné prohlášení odpovědného zástupce,

  • doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,- kč za každou ohlašovanou živnost (zpravidla postačí kopie potvrzeného útržku poštovní složenky, originál mějte k nahlédnutí),

  • doklad o tom, že nemáte žádné daňové nedoplatky (ne starší než 3 měsíce, vydá FÚ),

  • doklad o tom, že nemáte žádné nedoplatky na platbách "sociálního pojištění" (ne starší než 3 měsíce, vydá OSSZ),

  • doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým způsobem,

  • výpis z obchodního rejstříku, jste-li v něm zapsáni (ne starší než 3 měsíce).

 

Po doručení ohlášení živnosti má živnostenský úřad lhůtu 7 dnů na vyhotovení živnostenských listů

 

Poplatek

Cena

Vydání živnostenského listu. 1.000 Kč

Příslušný úřad

Živnostenský úřad

Úřad spravující živnostenský rejstřík podnikatelů

Obecní/městský úřad

Úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“. Obvykle tuto státní správu vykonává také pro ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se někdy označuje jako obec II. typu nebo II. stupně (obcí I. stupně je každá obec, obcí III. stupně obec s rozšířenou působností).

Na cizinecké policii se vesele kšeftuje s pořadovými lístky

Na cizinecké policii v Praze v Koněvovce se vesele kšeftuje s pořadovými čísly. ... více »

Reklamace? Zákazník nemá téměř žádná práva. Může jen čekat

Zákazník v Česku nemá téměř žádná práva. Hlavně ať zaplatí a pak ať na svůj výro... více »

Pošlete svůj příběh a vyhrajte hodnotné ceny a hlavně svou příležitost!

Portál www.mojepoplatky.cz vyhlašuje velkou soutěž o nejlepší a neužitečnější př... více »

Anketní otázka